Ռեֆերատներ

Nerkayacnel krtutyan bovandakutyuny(giteliq, karoxutyun, hmtutyun) gitakan himqery ev skzbunqnery / Ներկայացնել կրթության բովանդակությունը /գիտելիք, կարողություն , հմտություն / գիտական հիմքերը և սկզբունքները :

Nerkayacnel krtutyan bovandakutyuny(giteliq, karoxutyun, hmtutyun) gitakan himqery ev skzbunqnery / Ներկայացնել կրթության բովանդակությունը /գիտելիք, կարողություն , հմտություն / գիտական հիմքերը և սկզբունքները : Նյութը 17 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Կրթության բովանդակություն Բովանդակություն Ներածություն 3 1. Կրթության և դաստիարակության հիմնախնդիրների ուսումնասիրության առարկան 5 2. Կրթությունը՝ որպես սոցիալ-մանկավարժական ինստիտուտ, կառուցվածքը և ֆունկցիաները 11 3.

Arjetutxt haskacutyun ev tesak / Արժեթուղթ հասկացություն և տեսակ :

Arjetutxt haskacutyun ev tesak  / Արժեթուղթ հասկացություն և տեսակ : Նյութը 16 էջ է :  Գինը 2000 դրամ :

Dimeladzev / Դիմելաձև

Referat / Ռեֆերատ Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն Ներածություն Գլուխ 1. Հայոց լեզվի ծագման և զարգաման պատմություն Գլուխ 2. Ռուսաց լեզու Գլուխ 3. Դիմելաձերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Lyard / Լյարդ

Lyard / Լյարդ Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Kazmakerputyan ekamutneri ev caxseri karavarman texekatvakan apahovvacutyuny / Կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի կառավարման տեղեկատվական ապահովվածությունը :

Kazmakerputyan ekamutneri ev caxseri karavarman texekatvakan apahovvacutyuny / Կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի կառավարման տեղեկատվական ապահովվածությունը : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Andzi socialakan hogebanutyun / Անձի սոցիալական հոգեբանություն :

Andzi socialakan hogebanutyun / Անձի սոցիալական հոգեբանություն : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Hexapoxutyun@ tunisum / Հեղափոխությունը Թունիսում :

Hexapoxutyun@ tunisum / Հեղափոխությունը Թունիսում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Pastatxtayin apahovman kazmakerpumy / Փաստաթղթային ապահովման կազմակերպումը :

Pastatxtayin apahovman kazmakerpumy / Փաստաթղթային ապահովման կազմակերպումը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Eko dastiarakutyuny ev krtutyuny Shvediayum / Էկո դաստիրակությունը և կրթությունը Շվեդիայում :

Eko dastiarakutyuny ev krtutyuny Shvediayum / Էկո դաստիրակությունը և կրթությունը Շվեդիայում : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Mankavarji ashxatanqy sanerin hanrayin eluyt patrastelu hamar / Մանկավարժի աշխատանքը սաներին հանրային ելույթ պատրաստելու համար

Mankavarji ashxatanqy sanerin hanrayin eluyt patrastelu hamar / Մանկավարժի  աշխատանքը  սաներին  հանրային ելույթ պատրաստելու  համար : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Shexvox varqi haskacutyuny , dasakargumy kaxial , asocial ev hancavor varq / Շեղվող վարքի հասկացությունը, դասակարգումը. կախյալ, ասոցիալ և հանցավոր վարք

Shexvox varqi haskacutyuny , dasakargumy kaxial , asocial ev hancavor varq / Շեղվող վարքի հասկացությունը,  դասակարգումը.  կախյալ, ասոցիալ և հանցավոր վարք: Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Iravabanakan hogebanutyun / Իրավաբանական հոգեբանություն

Iravabanakan hogebanutyun / Իրավաբանական հոգեբանություն : Նյութ 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Hogebanutyan dasavandumy dprocum / Հոգեբանության դասավանդումը դպրոցում

Hogebanutyan dasavandumy dprocum / Հոգեբանության դասավանդումը  դպրոցում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Tarberakaynutyan haskacutyuny targmanutyan mej / Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ

Tarberakaynutyan haskacutyuny targmanutyan mej / Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Ugarit qaxaq petutyan himnadrumy Ras shamra blri vra / Ուգարիթ քաղաք-պետության հայտնագործումը Ռաս-Շամրա բլրի վրա

Ugarit qaxaq petutyan himnadrumy Ras shamra blri vra / Ուգարիթ քաղաք-պետության հայտնագործումը Ռաս-Շամրա բլրի վրա : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :