Փիլիսոփայություն

Ռեֆերատ : Platoni baroyagitutyuny / Պլատոնի բարոյագիտությունը

Ռեֆերատ : Platoni baroyagitutyuny / Պլատոնի բարոյագիտությունը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Պլատոնի բարոյագիտությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

David Alavkayi vordu kyanq@/ Դավիթ Ալավկայի որդու կյանքը

David Alavkayi vordu kyanq@ / Դավիթ Ալավկայի որդու կյանքը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Դավիթ Ալավկա որդու կյանքը, գործունեությունը և կանոնադրությունը Եզրակացություն Գրականության ցանկ

Murshidi ev Muridi gorcaruytner@ Sufizmum / Մուրշիդի և Մուրիդի գործառույթները Սուֆիզմում

Murshidi ev Muridi gorcaruytner@ Sufizmum / Մուրշիդի և Մուրիդի գործառույթները Սուֆիզմում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մարդկությունն իր ծագման հենց սկզբից դրսևորել է իրեն բնորոշ հոգևոր առանձնահատկությունները:

Aleksandr Hamiltoni qaxaqakan ev iravakan hayacqner@ / Ալեքսանդր Համիլտոնի քաղաքական և իրավական հայացքները

Aleksandr Hamiltoni qaxaqakan ev iravakan hayacqner@ / Ալեքսանդր Համիլտոնի քաղաքական և իրավական հայացքները : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Ալեքսանդր Համիլտոնը ականավոր ամերիկյան քաղաքական գործիչ էր և ԱՄՆ-ի առաջին ֆինանսների նախարարը: Նա ծնվել է Բրիտանական Վեստ-Ինդիայի Նևիս կղզում 1755թ-ի հունվարի 11-ին:

Amartya Kumar Sen / Ամարտիյա Կումար Սեն

Amartya Kumar Sen / Ամարտիյա Կումար Սեն : Նյութը ` 1998 թ. տնտեսագիտության բնագավառում Ալֆրեդ Նոբելի անվան մրցանակակիր Ամարտիյա Սեն Բարեկեցության տնտեսագիտական տեսության մեջ ունեցած ներդրման համար Ամարտիյա Կումար Սենը (Amartya Kumar Sen) ծնվել է 1933 թվականի նոյեմբերի 3-ին Հնդկաստանի Բենգալիա նահանգի Սանտինիկիտանում: Նա հնդկացի տնտեսագետ է: 1998 թ. Նոբելյան մրցանակակիր է` «Բարեկեցության տնտեսագիտական տեսության

Dualizmi tesutyun ev velucutyunner / Դուալիզմի տեսություն և վերլուծություններ

Dualizmi tesutyun ev velucutyunner / Դուալիզմի տեսություն և վերլուծություններ : Նյութը ` Դուալիզմի տեսությունը համարվում է ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկը: Այս հայտնագործությունը վերաբերվում է ուղղագծային ծրագրավորման կապին այլ ուղղագծային ծրագրավորման հետ, որը կոչվում է դուալիզմ: Հիմնական խնդրի և դուալ խնդրի տարբերությունը ապացուցում է, նրանց չափազանց կարևորությունը այն մասին, որ սրանք օգնում են գտնել խնդրի օպտիմալ լուծումը,

Kyanqi ktak / Կյանքի կտակ

Kyanqi ktak / Կյանքի կտակ : Նյութը ` Դեռ վաղ ժամանակներից մարդու կյանքը եղել է փիլիսոփայական խորհումների առարկա, սակայն ոչ միշտ է կանգնած եղել փիլիսոփաների ուշադրության կենտրոնում: Մարդու կյանքում կարևորվում է կյանքի «կտակը», այսինքն` մարդու կյանքի արդյունքները: Մարդը ներգրավված է պատմական շարժման մեջ, պատասխանատու է ոչ միայն իր, այլև մյուս մարդկանց առաջ: Այսօրվա կյանքում մարդը

Mshakuyti vaxchan@ ev nra chgnajam@ / Մշակույթի վախճանը և նրա ճգնաժամը

Mshakuyti vaxchan@ ev nra chgnajam@ / Մշակույթի վախճանը և նրա ճգնաժամը : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Համաշխարհային փիլիսոփայության մտքի պատմության զարգացման ներկա փուլում մշակույթի, որպես հասարակական յուրահատուկ երևույթի և փիլիսոփայության տրամաբանական կատեգորիալ համակարգի կենսունակ հասկացության վերաբերյալ գիտական մեծ թռիչք է նկատվում:

Marsilio Fichinoyi Norplatonakanutyan pilisopayutyun@ / Մարսիլիո Ֆիչինոյի նորպլատոնականության փիլիսոփայությունը

Marsilio Fichinoyi Norplatonakanutyan pilisopayutyun@ / Մարսիլիո Ֆիչինոյի նորպլատոնականության փիլիսոփայությունը : Նյութը ` Վերածննդի դարաշրջանում Պլատոնի և նորպլատոնական փիլիսոփայության վերածնությունը կապված է ֆլորենցյան նորպլատոնականների, հատկապես Մարսիլիո Ֆիչինոյի և Ջովանի Պիկո դելա Միրանդոլայի անվան հետ: Մարսիլիո Ֆիչինոն (1433-1499) կրթություն է ստացել Ֆլորենցիայում և Պիզայում, որտեղ խորապես ուսումնասիրել է անտիկ փիլիսոփայությունը: 1462թվականին Ֆլորենցիայի թագավոր Կոզիմո Մեդիչիի հովանավորությամբ հիմնադրվում

Pilisopayutyun Girq / Փիլիսոփայության գիրք

Pilisopayutyun Girq / Փիլիսոփայության գիրք Նյութը` Ներածություն Գլ. I ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ «1 Փիլիսոփայության ծագումը «2 Փիլիսոփայության առարկայական ոլորտը « 3. Փիլիսոփայության իմացաբանական — մեթոդաբանական գործառույթը (ֆունկցիա) «4.Աշխարհայացքայինը փիլիսոփայական գիտելիքում ա. Աշխարհայացքի էությունը և առաջատար դերը մարդու մտածելակերպում ու գործելակերպում բ. Աշխարհայացք և գաղափարախոսություն գ. Աշխարհայացքի տարատեսակները գ. Կրոնը և փիլիսոփայությունը

Inch e pilisopayutyun@ / Ի՞նչ է փիլիսոփայությունը

Inch e pilisopayutyun@ / Ի՞նչ է փիլիսոփայությունը : Նյութը ` Փիլիսոփայություն բառն ունի հունական ծագում: Այն առաջացել է հունարեն ,սիրելե և ,իմաստությունե բառերից: Այսինքն՝ փիլիսոփայություն թարգմանաբար նշանակում է ,իմաստության հանդեպ սերե: Հայ մատենագրության մեջ ,փիլիսոփայությունե տերմինին զուգահեռ գործածվել է նաև ,իմաստասիրությունե տերմինը: Փիլիսոփայությունը սկիզբ է առել մ.թ.ա. 7-րդ դարում: Դա կարելի էր համարել աշխարհը ռացիոնալ

Sufizmi Pilisopayutyun@ / Սուֆիզմի փիլիսոփայությունը

Sufizmi Pilisopayutyun@ / Սուֆիզմի փիլիսոփայությունը : Նյութը ` Ներածություն Սուֆիզմն իրենից ներկայացնում է առեղծվածային, կրոնա-փիլիսոփայական աշխարհայացք իսլամում, որի ներկայացուցիչները համարում են, որ սեփական հոգեբանակն փորձի միջոցով մարդու անմիջական հոգեկան հաղորդակցությունը աստվածայինի հետ: սուֆիզմն իր ժամանակի միակ առեղծվածայի աշխարհայացքը չէր, այսպիսի ուղղություններ առաջել էին նաև բուդդայականության, ինդուիզմի, քրիստոնեության մեջ: Սուֆիզմի հիմնական փիլիսոփայությունը և Իբն ալ’Արաբիի կյանքն

Ogostos Eranelu pilisopayakan hayacqner@ / Օգոստոս Երանելու փիլիսոփայական հայացքները

Ogostos Eranelu pilisopayakan hayacqner@ / Օգոստոս Երանելու փիլիսոփայական հայացքները : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Առարկա` Իրավունքի փիլիսոփայություն Օգոստոսի ուսմունէը փիլիսոփայության մտքի պատմության մեջ արժեքավորված է որպես օբյեկտիվ իսեալիզմ, որը վիթխարի հետք թողեց համաշխարհային հետագա մշակույթի վրա: Օգոստոսը յուրացնելով էլեթաների ուսմունքը կեցության մասի, հստակ տարբերակել է գոյություն ունեցողը չունեցողից:

Pilisopayutyun / Փիլիսոփայություն

Hasarakakan gitakcutjan dzever@ . / Հասարակական գիտակցության ձևերը և դրանց փոխհարաբերությունները : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Հասարակությունը մարդկանց հանրությունն է, որը արմատապես տարբերվում է կենդանիների հանրություններից: Այդ տարբերությունը արտահայտվում է, նախ, կենսաբանական համակարգի նկատմամբ կառուցվածքային-գործառնական նոր կազմակերպվածությամբ, և, երկրորդ, այն գործառնում է մարդկանց ստեղծած մշակութային նորմերով, որոնք ոչ միայն հատուկ չեն

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Partavorutyun . / Պարտավորություն : Նյութը 44 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1.Պարտավորության հասկացությունը և տարրերը 1.1 Պարտավորության հասկացությունը 1.2 Պարտավորության տարրերը Գլուխ 2. Պարտավորության դասակարգումը, առաջացումը, 2.1 Պարտավորության դասակարգումը 2.2 Պարտավորությունների առաջացումը /ծագումը/ Գլուխ 3. Անձանց փոփոխությունը պարտավորությունների մեջ 3.1 Անձանց փոփոխությունը պարտավորությունների մեջ 3.2 Պարտավորությունների դադարումը Պարտավորությունների