Մենեջմենթ

Pastatxtayin apahovman kazmakerpumy / Փաստաթղթային ապահովման կազմակերպումը :

Pastatxtayin apahovman kazmakerpumy / Փաստաթղթային ապահովման կազմակերպումը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Անվճար ռեֆերատ : Grasenyakayin menejeri gorcnakan etiket@ / Գրասենյակային մենեջերի գործնական էթիկետը

Անվճար ռեֆերատ : Grasenyakayin menejeri gorcnakan etiket@ / Գրասենյակային մենեջերի գործնական էթիկետը : Նյութը ` Ներածություն Ներկայումս պահանջվող է դարձել գրասենյակային մենեջերի պաշտոնը: Գրասենյակային մենեջերների պատրաստում են ինչպես բուհերում, այնպես էլ ոչ մասնագիտական ու մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում: Գրասենյակային մենեջերը պետք է տիրապետի որոշակի հմտությունների ու փորձի գործնական շփման բնագավառում, որոնց առկայությունը և հաստատունությունը պայմանավորված են

Germanakan menejmenti arandznahatkutyunner@ / Գերմանական մենեջմենթի առանձնահատկությունները

Germanakan menejmenti arandznahatkutyunner@ / Գերմանական մենեջմենթի առանձնահատկությունները : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն Գերմանական մենեջմենթի առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Gorcashpum / Գործաշփում

Gorcashpum / Գործաշփում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 2500 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն Գործաշփում հասկացությունը Գործաշփման առանձնահատկությունները Գործաշփման տեսակները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Amerikyan menejmenti arandznahatkutyunner@ / Ամերիկյան մենեջմենթի առանձնահատկությունները

Amerikyan menejmenti arandznahatkutyunner@ / Ամերիկյան մենեջմենթի առանձնահատկությունները: Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : ԱՄՆ-ում մենեջմենթի առաջացմանը նպաստել են մի շարք գործոններ` որոնց մեջ կարելի է առանձնացնել երկրի ժողովրդավարությունը, քաղաքացիների աշխատասիրությունը, կրթությունը, ինչպես նաև տնտեսությանը պետական միջամտության բացակայությունը:

Fayoli ev Gyulik-Urviki karavarman skzbunqneri hamematakan bnutagir@ / Ֆայոլի և Գյուլիկ-Ուրվիկի կառավարման սկզբունքների համեմատական բնութագիրը

Fayoli ev Gyulik-Urviki karavarman skzbunqneri hamematakan bnutagir@ / Ֆայոլի և Գյուլիկ-Ուրվիկի կառավարման սկզբունքների համեմատական բնութագիրը : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներծություն Կառավարման վարչական դպրոցը Կառավարման սկզբունքների դասակարգումը ըստ Անրի Ֆայոլի Ֆայոլի և Գյուլիկ -Ուրվիկի կառավարման սկզբունքների համեմատական բնութագիրը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Elitayi ev liderutyan arandznahatkutyunner@ / Էլիտայի ու լիդերության առանձնահատկությունները

Elitayi ev liderutyan arandznahatkutyunner@ / Էլիտայի ու լիդերության առանձնահատկությունները : Նյութը 30 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1.Քաղաքական էլիտայի էությունը Գլուխ 2. Լիդերության ձևավորումը Գլուխ 3.Էլիտայի ու լիդերության առանձնահատկությունները Վերջաբան Օգտագործված գրականության ցանկ

Dzevakan ev voch dzevakan xmberi karavarum / Ձևական և ոչ ձևական խմբերի կառավարումը

Dzevakan ev voch dzevakan xmberi karavarum / Ձևական և ոչ ձևական խմբերի կառավարումը : Նյութը 23 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1.Խմբերի հասկացությունը և նրանց դասակարգումը 2.Ոչ ձևական խմբերի կառավարումը 3. Ձևական խմբերի կառավարումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Kazmakerputyan planavorman gorc@ntaci kazmakerpum@ / Կազմակերպության պլանավորման գործընթացի կազմակերպումը

Kazmakerputyan planavorman gorc@ntaci kazmakerpum@ / Կազմակերպության պլանավորման գործընթացի կազմակերպումը : Նյութը 62 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 1.1. Կազմակերպության առաքելությունը 1.2. Պլանավորման նպատակն ու խնդիրները 1.3. Պլանավորման տեսակները ԳԼՈՒԽ 2. ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆԳՈՐԾԻՔՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 2.1. Արտաքին միջավայրի գնահատման մեթոդները 2.2. Կանխատեսման տեսակները և մեթոդները

Hasarakakan kazmakerputyunneri der@ hanrayin karavarman hamakargum / Հասարակական կազմակերպություննների դերը հանրային կառավարման համակարգում

Hasarakakan kazmakerputyunneri der@ hanrayin karavarman hamakargum / Հասարակական կազմակերպություննների դերը հանրային կառավարման համակարգում: Նյութը 75 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հասարակական կազմակերպություննների դերը հանրային կառավարման համակարգում 1.1.Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հիմնական սկզբունքները 1.2.Քաղաքացիական հասարակությունը որպես հասարակական սեկտորի ձևավորման նախապայման 1.3.Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության նորմատիվ իրավական հիմքերը Գլուխ 2.Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության

Gorcarar zruyc / Գործարար զրույց

Gorcarar zruyc / Գործարար զրույց : Նյութը 55 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն ՆԵրածություն Գլուխ 1. Գործարար զրույցի էությունը և անհրաժեշտությունը 1.1 Գործարար զրույցի տեսական բնորոշումները 1.2 Գործարար զրույցի ձևերը Գլուխ 2. Գործարար զրույցն իրբև կառավարման լծակ 2.1 Գործարար զրույցը կազմակերպության աշխատակիցների հետ 2.2 Գործարար զրույցի արդյունավետությունը Գլուխ 3. Գործարար զրույցի

Korporativ karavarman skzbunqnern u arandznahatkutyunner@ HH-um / Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները ՀՀ -ում

Korporativ karavarman skzbunqnern u arandznahatkutyunner@ HH-um / Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները ՀՀ -ում : Նյութը 55 էջ : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում և արժեթղթերի շուկան 1.1 Բաժնետիրական ընկերությունների ընդհանուր բնութագիրը և իրավական կարգավորման հիմքերը 1.2 Բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգը և կազմակերպական կառուցվածքը 1.3

Angliakan haxordakcakan varq / Անգլիական հաղորդակցական վարք

Angliakan haxordakcakan varq / Անգլիական հաղորդակցական վարք : Նյութը 46 էջ է : Գինը 10 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ I. ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎԻ ԳԵՐԻՇԽՈՂ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ «1.1Հաղորդակցական վարքի տեսակները և սահմանումը «1.2Անգլիական մտածելակերպի ազգային բնութագրի հաղորդակցական բնորոշ գծերը: Գլուխ II. ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՈՉ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎ «2.1 Ոչ խոսքային ազդանշանները անգլիական հաղորդակցական

Andznakazmi motivacia / Անձնակազմի մոտիվացիա

Andznakazmi motivacia / Անձնակազմի մոտիվացիա: Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մարդու աշխատանքային վարքի կառավարումը միշտ հետաքրքրել է մենեջմենթի մասնագետներին: Աշխատողի ցանկալի վարքն ապահովելու, կազմակերպության շահերին առավելագույնս ծառայեցնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այն իրական մղումները, որոնք դրդում են աշխատողին գործելու այս կամ այն կերպ:

Razmavarutyun@ ev mrcunkutyun@ / Ռազմավարությունը և մրցունակությունը

Razmavarutyun@ ev mrcunkutyun@ / Ռազմավարությունը և մրցունակությունը : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Ռազմավարական պլանավորման էությունը և խնդիրները 2. Ռազմավարական պլանավորման տրամաբանությունը և փուլերը 3. Սպասարկման ռազմավարությունը և մրցունակությունը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ