Մաթեմատիկա

Qarakusayin anhavasarutyun / Քառակուսային անհավասարություն

Qarakusayin anhavasarutyun / Քառակուսային անհավասարություն : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Ժամաբաշխում 2. Ընդհանուր մեթոդական ցուցումներ 3. Ըստ ենթակետերի` խնդիրների դասակարգում ու լուծում 4. Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման դասի պլան 5. Թեմայի յուրացում, ստուգիչ թեստի կազմում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Erkrachapakan havanakanutyun ev havanakanutyan gumarman teorem / Երկրաչափական հավանականություն և հավանականության գումարման թեորեմ

Erkrachapakan havanakanutyun ev havanakanutyan gumarman teorem / Երկրաչափական հավանականություն և հավանականության գումարման թեորեմ Նյութը 7 էջ է : Գինը 1500 դրամ :

Zil meqenayi argelakman hamakarg / Զիլ ա/մ-ի արգելակման համակարգը

Zil meqenayi argelakman hamakarg / Զիլ ա/մ-ի արգելակման համակարգը Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Զիլ ա/մ-ի արգելակման համակարգը Այսօր անհնար է խոսել որևէ ավտոմեքենայի անվտանգության մասին, եթե այն չունի արդյունավետ արգելակային կառավարում: Իսկ վերջինս, ըստ Եվրոպական տնտեսական միությանն անդամագրված երկրների պահանջների, պետք է կազմված լինի արգելակային հետևյալ համակարգերից.

Bayesi teorem / Բայեսի թեորեմը

Bayesi teorem / Բայեսի թեորեմը : Նյութը 30 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Պայմանական հավանականության սահմանումը: Լրիվ հավանականության բանաձևը: Բայեսի թեորեմը Դիցուք Ω -ն n հավասարահնարավոր տարրական ելքերի բազմություն է: A, B և AB պատահույթներին նպաստավոր են համապատասանաբար k (1 ≤ k ≤ n), m (1 ≤ m ≤ n) և s (1

FINANSAKAN KAYUNUTYAN VOROSHMAN KARG@ EV APAHVMAN UXINER@ / ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

FINANSAKAN KAYUNUTYAN VOROSHMAN KARG@ EV APAHVMAN UXINER@ / ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ: Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Ֆինանսական կայունության էությունն ու նշանակությունը, տեսակները, ապահովման ուղիները 2. Ֆինանսական կայունության գնահատման բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները 3. Կազմակերպության ֆինանսական կայունության պաշարի գնահատումը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Jamanaki ev nra miavorneri usucum . / Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Պլան Ներածություն Գլուխ 1-ին Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցումը որպես աշակերտի տրամաբանական մտածողության զարգացման միջոց Գլուխ 2-րդ Ուսուցչի խոսքի կառուցվածքը ժամանակի և նրա միավորների ուսուցման ժամանակ Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ուսուցումը երկարատև գործընթաց է:

Matematika / Մաթեմատիկա

Erkrachapakan nyuti usucman metodikan ojandak dprocum . / Երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցում : Նյութը 70 էջ է : Գինը 25 000 դրամ : Երկրաչափական նյութի ուսուցման նշանակությունը օժանդակ դպրոցում 1.1 Երկրաչափական նյութի ուսուցման նպատակները և խնդիրները Հատուկ (օժանդակ) դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման պրոցեսում աշակերտները ստանում են ոչ միայն թվաբանական գիտելիքներ, այլ նաև տեսողական երկրաչափության

Tntesagitutyun / Տնտեսագիտություն

Zut mrcakcutyan tesutyun@ dasakan ev jamanakakic tntesagitutyan mej. / Զուտ մրցակցության տեսությունը դասական և ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ : Նյութը 24 էջ է , Գինը 3000 դրամ :

Tntesagitutyun / Տնտեսագիտություն

Dilingayin gorcaruytneri arandznahatkutyunner@ HH-um ./ Դիլինգային գործառնությունների առանձնահատկությունները ՀՀ -ում : Նյութը 60 էջ է , Գինը 20 000 դրամ :

Tntesagitutyun / Տնտեսագիտություն

Dolarizacia . / Դոլարիզացիա: Նյութը 23 էջ է , Գինը 3000 դրամ:

Marqeting / Մարքեթինգ

Teghekatvakan Texnologianer . / Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ : Նյութը 62 էջ է , Գինը 20 000 դրամ :

Marqeting / Մարքեթինգ

Porteri mrcakcayin 5 ujer@ / Պորտերի մրցակցային 5 ուժերի մոդելը: Նյութը 16 էջ է , Գինը 3000 դրամ:

Audit / Աուդիտ

Bankayin Audit / Բանկային աուդիտ Նյութը 65 էջ է , Գինը 20 000 դրամ