Մարքեթինգ

Կուրսային : Noramucakan marqetingi der@ tntesavarox subyektneri gorcuneutyan ardyunavetutyan bardzracman mej / Նորամուծական մարքեթինգի դերը տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության արդյունավետության բարձրացման մեջ

Հատված կուրսային աշխատանքից – Կուրսային : Noramucakan marqetingi der@ tntesavarox subyektneri gorcuneutyan ardyunavetutyan bardzracman mej / Նորամուծական մարքեթինգի դերը տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության արդյունավետության բարձրացման մեջ : Նյութը 40 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Հատված կուրսային աշխատանքից – Ներածություն 1. Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության արդյունավետությունը և կառավարման մեթոդները 1. 1 Ձեռնարկությունը` որպես տնտեսական գործունեության ինքնուրույն

Govazdi shukayi karavarum / Գովազդային շուկայի կառավարում

Govazdi shukayi karavarum / Գովազդային շուկայի կառավարում : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Գովազդային շուկայի կառավարումը: ընդհանուր պատկերացում գովազդի մասին 1. Գովազդի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում Գլուխ 2. Գաղտնի գովազդի հիմնախնդիրները 1.Գաղտնի գովազդի հիմնախնդիրները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Elektronayin marqetingi arandznahatkutyunner@ ev ardi xndirner@ HH-um / Էլեկտրոնային մարքեթինգի առանձնահատկությունները և արդի խնդիրները ՀՀ-ում

Elektronayin marqetingi arandznahatkutyunner@ ev ardi xndirner@ HH-um / Էլեկտրոնային մարքեթինգի առանձնահատկությունները և արդի խնդիրները ՀՀ-ում : Նյութը 46 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Գովազդային շուկայի կառավարումը, ինտերնետ գովազդը Հայաստանում և Մերձբալթյան երկրներում 1.1 Գովազդային շուկայի կառավարումը: ընդհանուր պատկերացում գովազդի մասին 1.2 Ինտերնետային գովազդը Հայաստանում և Մերձբալթյան երկրներում Գլուխ

Nor apranqneri mshakman ev shukanerum veramshakman razmavarutyun@ / Նոր ապրանքների մշակման և շուկաներում վերամշակման ռազմավարությունը:

Nor apranqneri mshakman ev shukanerum veramshakman razmavarutyun@ / Նոր ապրանքների մշակման և շուկաներում վերամշակման ռազմավարությունը: Նյութը 29 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Ապրանք հասկացությունը. դրա դասակարգումը 1.1 Ապրանք, ապրանքի տեսակները, դասակարգումը 1.2 “Նոր ապրանք” Գլուխ 2. Նոր ապրանքի մշակումը և շուկա ներդրման ռազմավարությունները 2.1 Նոր ապրանքի մշակման փուլերը և շուկա

Ferrero @nkerutyun / Ֆեռռեռո ընկերություն

Ferrero @nkerutyun / Ֆեռռեռո ընկերություն (Slider -ով) Նյութը 12 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ընկերության պատմությունը Ընկերության գործունեությունը Յուրահատկությունը , փիլիսոփայությունը Ինչ ունենք սովորելու այս ընկերությունից Օգտագործված գրականություն

Apranqi voraki mrcunakutyun ev marketing / Ապրանքի որակի մրցունակություն և մարքեթինգ

Apranqi voraki mrcunakutyun ev marketing / Ապրանքի որակի մրցունակություն և մարքեթինգ : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն 1. Որակի կառավարման էվոլյուցիան և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից 2. Ապրանքի որակի կառավարման համակարգը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատեգորիաները 3. Ապրանքի որակին ներկայացվող ստանդարտները ժամանակակից մարկետինգում և մարկետինգային ցուցումները Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ

Tntesagitutyun / Տնտեսագիտություն

Arevtur. / Առևտուր : Նյութը 26էջ է, Գինը 4000 դրամ :

Tntesagitutyun / Տնտեսագիտություն

Arevtrajin bankeri eutyun@ xndirnern u gorcaruytner@. / Առևտրային բանկերի էությունը, խնդիրներն ու գործառույթները : Նյութը 23 էջ է , Գինը 4000 դրամ :

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyanaberakan ev kencaghayin taponneri karavarum . / Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում: Նյութը 30 էջ է , Գինը 7000 դրամ :

Tntesagitutyun / Տնտեսագիտություն

Ardi paymannerum HH arevtrayin bankeri mijev mrcakcutyan dzevavorum@. / Արդի պայմաններում ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցության ձևավորումը : Նյութը 22 էջ է , Գինը 4000 դրամ :

Tntesagitutyun / Տնտեսագիտություն

Apranq kategorian, apranqneri dasakargman skzbunqner@. / Ապրանք կատեգորիան, ապրանքների դասակարգման սկզբունքները : Նյութը 25 էջ է , Գինը 5000 դրամ :

Marqeting / Մարքեթինգ

Inovacia . / Ինովացիա : Նյութը 26 էջ է , Գինը 4000 դրամ:

Marketing / Մարքեթինգ

Pasharneri karavarman hamakarger@ carayutyunneri volortum . / Պաշարների կառավարման համակարգերը ծառայությունների ոլորտում : Նյութը 20 էջ է, Գինը 4000 դրամ :

Marqeting / Մարքեթինգ

Hosqayin artadrutyan kazmakerpman barelavman uxiner@. / Հոսքային արտադրության կազմակերպման բարելավման ուղիները : Նյութը 20 Էջ է , Գինը 3000 դրամ :

Marqeting / Մարքեթինգ

Zangvacayin spasrakman arandznahatkutyunner@ . / Զանգվածային սպասարկման առանձնահատկությունները : Նյութը 21 էջ է , Գինը 3000 դրամ :