Մանկավարժություն

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Xachatur Abovyani anvan Haykakan Petakan Mankavarjakan hamalsaranai himnadrumn u gorcuneutyun@ 20-30-akan tvakannerin. / Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական համալսարանի հիմնադրումն ու գործունեությունը 20-30-ական թվականներին: Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման պատմությունը 2. ՀՊՄՀ-ի գործունեությունը 20-30-ական թվականներից մինչ այսօր Վերջաբան Գրականություն Գրերի գյուտից հետո Հայաստանում

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Xachatur Abovyan . / Խաչատուր Աբովյան : Նյութը 21 էջ է : Գինը 2500 դրամ : 1. Մակավարժ – գործի ապրած ժամանակաշրջանի բնութագիրը 2. Նրա կյանքի և գործունեության համառոտ բնութագիրը: 3. Նրա դաստիրակչական հայացքները: 4. Նրա դիտակտիկական հայացքները: 5. Աբովյանի մանկավարժական ժառանգության ներկա դերն ու նշանակությունը: Մանկավարժ գործի ապրած ժամանակաշրջանի բնութագիրը: 19-րդ դարի I տասնամյակներին

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Tveri mtapahman varjutyunner, erexanerin xndirner, patkerner sovorecnel@ . / Թվերի մտապահման վարժություններ ,երեխաներին խնդիրներ, պատկերներ սովորեցնելը : Նյութը 22 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Թվերի մտապահման վարժություններ Երեխաներին խնդիրներ լուծել սովորեցնելը Երեխաներին չափել սովորեցնելը Ձևի մասին պատկերացում Վերջաբան Ինչպես գիտենք յուրաքանչյուր երեխա հանդիսանում է մեր հասարակության ապագա կարկառուն ներկայացուցիչը: Նրա դաստիարակությունը,

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Maria Montesorii koxmic mshakvac naxadprocakan tariqi erexaneri dastiarakman hamakarg@ . / Մարիա Մոնտեսորիի կողմից մշակված նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակման համակարգը : Նյութը 28 էջ է : Գինը 5000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Մարիա Մոնտեսորիի կյանքը Մ. Մոնտեսորիի կողմից մշակված նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակության և զարգացման համակարգը «Երեխայի տունը»: Զգացողությունների դաստիարակում և դիդակտիկ նյութի ձևավորում Եզրակացություն

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Mard@ krtutyan, dastiarakutyan ev qaxaqakanutyan gorc@ntacneri hamakargum. / Մարդը կրթության ,դաստիարակության և քաղաքականության գործընթացների համակարգում : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Մարդը առաջադիմության և քաղաքակրթության արժեքային չափանիշ Մարդու ազգայնացումը կրթության և դաստիարակության համակարգում Մարդու մասին արդի փիլիսոփայական ուսմունքները ինքնին արժեք և նշանակություն չեն ունենա, եթե հաշվի չառնվի նաև պատմական փորձը,

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Mankavarjakan improvizacia . / Մանկավարժական իմպրովիզացիա : Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ I. Մանկավարժական իմպրովիզացիան ուսուցչի աշխատանքում Գլուխ II. Ուսուցչի մանկավարժական իմպրովիզացիան դաստիարակչական աշխատանքում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ներածություն Հասարակության հոգևոր վերածնման ժամանակակից փուլում երեխաների ներդաշնակ զարգացման խնդիրը դառնում է ավելի սուր: Այդ խնդրի լուծումը ամբողջությամբ հնարավոր է դաստիարակության

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Mankapartezi ev @ntaniqi poxgorcuneutyan dzevern u metodner@ . / Մանկապարտեզի և ընտանիքի փոխգործունեության ձևերն ու մեթոդները : Նյութը 25 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Մանկապարտեզի և ընտանիքի փոխգործունեության ձևերն ու մեթոդները Վերջաբան Գրականության ցանկ Ընտանիքի դերը յուրաքանչյուր մարդու և հասարակության կյանքում չափազանց մեծ է: Սակայն «ընտանիք» հասկացության էությունն ու բովանդակությունը տարեց

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Kensuraxutyan dastiarakutyun . / Կենսուրախության դաստիարակություն : Նյութը 31 էջ է : Գինը 8000 դրամ : Բովանդակություն Գլուխ I 1.Անձի ձևավորման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում Աշխարհի հանդեպ դրական վերաբերմունքի ձևավորումը Անձնային հատկությունների ձևավորումը նախադպրոցական տարիքում Կենսուրախության դաստիարակության անհրաժեշտության հիմնավորումը Գլուխ II 1.Կենսուրախության դաստիարակության մանկավարժական պայմանները Կենսուրախության դաստիարակության առանձնահատկությունները Կենսուրախության դաստիարակության սկզբունքները Կենսուրախութան դաստիարակության կազմակերպման ձևերը Վերջաբան

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Jamanaki ev nra miavorneri usucum . / Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Պլան Ներածություն Գլուխ 1-ին Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցումը որպես աշակերտի տրամաբանական մտածողության զարգացման միջոց Գլուխ 2-րդ Ուսուցչի խոսքի կառուցվածքը ժամանակի և նրա միավորների ուսուցման ժամանակ Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ուսուցումը երկարատև գործընթաց է:

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Humanistakan gaxaparner@ hay mankavarjutyan mej . / Հումանիստական գաղափարները հայ մանկավարժության մեջ : Նյութը 26 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Հումանիստական մանկավարժության բովանդակությունը Հումանիստական գաղափարները հայ մանկավարժության մեջ Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ի՞նչ է հումանիզմը: Դա հայացքների, համոզմունքների, իդեալների մի ամբողջական համակարգ է , որը կառուցվում է մեկ կենտրոնի` մարդու շուրջ: Մանկավարժի

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Hamarutyun ev kamakorutyun . / Համառություն և կամակորություն : Նյութը 30 էջ է : Գինը 10 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԲԱՆ Համառությունը որպես կամային որակ Համառությունը որպես կամային որակ Կամակորությունը որպես կամքի թուլություն Կամակորությունը որպես բնավորության բացասական գիծ Կամակորության տեսակները և առաջացման պատճառները Վերջաբան Գրականության ցանկ Մարդու գործողությունների եղանակները և որակները կախված են ոչ միայն

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Gravor ev banavor xosqi zargacum@ krtser dprocakan tariqum . / Գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարքիում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն 1. Կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխաների խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները 1.1. Կրտսեր դպրոցականների բանավոր խոսքի զարգացումը 1. 2. Կրտսեր դպրոցականի գրավոր խոսքի զարգացումը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Խոսքը` որպես

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Dastiaraki psixogrammayi ev profesogammayi arandznahatkutyunner@ ev poxazdecutyan ezrer@ . / Դաստիարակի պսիխոգրամմայի և պրոֆեսոգրամմայի առանձնահատկությունները և փոխազդեցության եզրերը : Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Դաստիարակի պսիխոգրամմայի և պրոֆեսոգրամմայի առանձնահատկությունները և փոխազդեցության եզրերը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օրինակելի դաստիարակը պետք է առանձնանա իրեն տպավորիչ ցուցադրելու կարողությամբ՝ սկսած խոսքային կարողություններից և վերջացրած

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Dastiarakchakan nergorcutyunneri ardyunavetutyan bacahaytman metodikan . / Դաստիարակչական ներգործությունների արդյունավետության բացահայտման մեթոդիկան: Նյութը 30 էջ է : Գինը 8000 դրամ : Բովանդակություն 1. Ներածություն 2. Դաստիարակչական ներգործությունների արդյունավետության բացահայտման մեթոդիկան 3. Դաստիարակության հոգեբանությունը 4. Դաստիարակչական ներգործությունները ագրեսիվությունն ուսումնասիրելու համար 5. Եզրակացություն 6. Գրականության ցանկ Դաստիարակությունը սոցիալ-մանկավարժական կարևոր հիմնախնդիրներից մեկն է, որի նպատակն է հասարակական կյանքի

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Dasi tiper@, karucvacq@ . / Դասի տիպերը, կառուցվածքը : Նյութը 19 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Դասը որպես ուսումնական կազմակերպման հիմնական ձև Դասի կառուցվածքը Դասի տիպերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ի՞նչ է դասը: Դասն ուսումնական կազմակերպման հիմնական ձևն է: Այն ամբողջական համակարգ է: Մանկավարժ-գիտնական Մ. Ն. Վերզալինը գրում է. «Դասն արեգակնային համակարգ