Մանկավարժություն

Mankavarji ashxatanqy sanerin hanrayin eluyt patrastelu hamar / Մանկավարժի աշխատանքը սաներին հանրային ելույթ պատրաստելու համար

Mankavarji ashxatanqy sanerin hanrayin eluyt patrastelu hamar / Մանկավարժի  աշխատանքը  սաներին  հանրային ելույթ պատրաստելու  համար : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Tarberakaynutyan haskacutyuny targmanutyan mej / Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ

Tarberakaynutyan haskacutyuny targmanutyan mej / Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Usucji masnagitakan gorcaruytnery / Ուսուցչի մասնագիտական գործառույթները

Usucji masnagitakan gorcaruytnery / Ուսուցչի  մասնագիտական  գործառույթները  : Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Krtser dprocakani imacakan gorcyntaci zargacman arandznahatkutyunnery / Կրտսեր դպրոցականի իմացական գործընթացի զարգացման առանձնահատկությունները :

Krtser dprocakani imacakan gorcyntaci zargacman arandznahatkutyunnery / Կրտսեր դպրոցականի իմացական գործընթացի զարգացման առանձնահատկությունները : Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Mankavarjakan norarutyan haskacutyuny / Մանկավարժական նորարարության հասկացությունը

Mankavarjakan norarutyan haskacutyuny / Մանկավարժական նորարարության հասկացությունը : Նյութը 35 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Metody vorpes hogebanamankavarjakan erevuytneri verlucutyan mijoc / Մեթոդը որպես հոգեբանամանկավարժական երևույթների վերլուծության միջոց

Metody vorpes hogebanamankavarjakan erevuytneri verlucutyan mijoc / Մեթոդը որպես հոգեբանամանկավարժական երևույթների վերլուծության միջոց : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

19 rd dari hraparakaxosutyuny hyusisapayl amsagir St Nazaryan M Nalbandyan / 19-րդ դարի հրապարակախոսությունը «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԱՄՍԱԳԻՐ /ՍՏ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ/

19 rd dari hraparakaxosutyuny hyusisapayl amsagir St Nazaryan M Nalbandyan / 19-րդ դարի հրապարակախոսությունը «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԱՄՍԱԳԻՐ /ՍՏ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Մ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ/ : Նյութը 81 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. Հայաստանը 19-րդ դարի սկզբին 1. Հայստանի քաղաքական վիճակը 2. Հայ հասարակական հոսանքները 1850-1860-ական թվականներին 2.1 Կղերա-Ֆեոդալական հոսանք 2.2 Լիբերալ-բուրժուական հոսանք /Ստ. Նազարյանց/

Կուրսային : Andznakoxmnoroshvac mankavarjutyun@ tarrakan dprocum / Անձնակողմնորոշված մանկավարժությունը տարրական դպրոցում :

Կուրսային : Andznakoxmnoroshvac mankavarjutyun@ tarrakan dprocum / Անձնակողմնորոշված մանկավարժությունը տարրական դպրոցում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Կուրսային : Avag dprocakani masnagitakan @ntrutyan pahanjner@ / Ավագ դպրոցականի մասնագիտական ընտրության պահանջները

Հատված կուրսայինից – Կուրսային : Avag dprocakani masnagitakan @ntrutyan pahanjner@ / Ավագ դպրոցականի մասնագիտական ընտրության պահանջները : Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Պրոֆկողմնորոշման աշխատանքի ընդհանրացված մոդելը և պրոֆեսիաների դասակարգումը 2. Պրոֆեսիոնալ կողմնորոշում ըստ գործունեության բնագավառի 3. Անձի գործոնը և պրոֆեսիայի ընտրությունը 4. Հետաքրքրությունները և պրոֆեսիայի ընտրությունը 5. Ընտանիքի

Ռեֆերատ : Ashxatanqayin kargapahutyun / Աշխատանքային կարգապահություն

Ռեֆերատ : Ashxatanqayin kargapahutyun / Աշխատանքային կարգապահություն : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Angliakan haxordakcakan varq / Անգլիական հաղորդակցական վարք

Angliakan haxordakcakan varq / Անգլիական հաղորդակցական վարք : Նյութը 46 էջ է : Գինը 10 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ I. ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎԻ ԳԵՐԻՇԽՈՂ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ «1.1Հաղորդակցական վարքի տեսակները և սահմանումը «1.2Անգլիական մտածելակերպի ազգային բնութագրի հաղորդակցական բնորոշ գծերը: Գլուխ II. ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՈՉ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎ «2.1 Ոչ խոսքային ազդանշանները անգլիական հաղորդակցական

Mankavarjutyan ardi xndirner@ / Մանկավարժության արդի խնդիրները

Mankavarjutyan ardi xndirner@ / Մանկավարժության արդի խնդիրները : Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1-ին Մանկավարժության խնդիրների ընդհանուր բնութագիրը ԳԼՈՒԽ 2-րդ Արդի խնդիրների լուծման ուղիները մանկավարժության մեջ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Գրականության ցանկ

Derahasneri dastiarakutyun / Դեռահասների դաստիարակություն

Derahasneri dastiarakutyun / Դեռահասների դաստիարակություն Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Դեռահասների անխնամությունը որպես սոցիալ մանկավարժական հիմնահարց 2. Ծնողը որպես երեխայի լավագույն խորհրդակից 3. Երեխաներին պատժելու կարգը 4. Ծնողի օրինակը որպես դաստիարակման լավագույն միջոց 5. Դեռահասների անխնամության պատճառները Եզրակացություն Գրականության ցանկ

Hay kin@ hay irakanutyunum / Հայ կինը հայ իրականությունում

Hay kin@ hay irakanutyunum / Հայ կինը հայ իրականությունում : Նյութը ` Այսօր, ավելի քան երբևե, հակասական են կնոջ կերպարին ներկայացվող պահանջները: Մի կողմից առկա է պահանջմունքը պահպանել դարերից եկող ավանդական ու չափազանց կարևոր դերն ընտանիքում, մյուս կողմից ամենուրեք մարտահրավեր են նետում գործարար կնոջ պատկերները, գայթակղիչ ու գրավիչ արտերկրյա ամսագրերից ու այլ ԶԼՄ-ներից տուն ներթափանցող

Erexaneri socialakanacum@ voch lriv @ntaniqum / Երեխաների սոցիալականացումը ոչ լրիվ ընտանիքում

Erexaneri socialakanacum@ voch lriv @ntaniqum / Երեխաների սոցիալականացումը ոչ լրիվ ընտանիքում Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հետազոտության պորբլեմի սահմանումը և հիմնավորումը Գլուխ 2. Երեխաների սոցիալականացումը Օգտագործված գրականություն Սոցիալականացումը բարդ և բազմակողմանի պրոցես է և դրա հետ կապված այն ունի բազմաթիվ սահմանումներ: Սոցիալականացումը իրենից ներկայացնում է անձի կայացման