Կուրսայիններ

Gyuxatntesakan mshakabuyseri ev bzamamya tnkarkneri amboxjakan korsti kam vnasi apahovagrutyuny ev zargacman herankarnery HH-um / Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ամբողջական կորստի կամ վնասի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ամբողջական կորստի կամ վնասի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում : Նյութը 33 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1.ՀՀ գյուղատնտեսական ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը Գլուխ 2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ու բազմամյատնկարկների ամբողջական վնասի ապահովագրության նկարագիրն ու անհրաժեշտությունը Գլուխ 3.Գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում Եզրակացություն և առաջարկութնուն Օգտագործված գրականության

Giteliqneri makardaki verahskoxutyan stugman ev gnahatman gorcuneutyuny Buhi diagnostikayi hamakargum / Գիտելիքների մակարդակի վերահսկողության ստուգման և գնահատման գործունեությունը Բուհի դիագնոստիկայի համակարգում :

Giteliqneri makardaki verahskoxutyan stugman ev gnahatman gorcuneutyuny Buhi diagnostikayi hamakargum / Գիտելիքների մակարդակի  վերահսկողության ստուգման և գնահատման գործունեությունը Բուհի դիագնոստիկայի  համակարգում : Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Erexaneri hogekan zargacman pulery / Երեխաների հոգեկան զարգացման փուլերը

Erexaneri hogekan zargacman pulery / Երեխաների հոգեկան զարգացման փուլերը : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն Ներածություն 1. Երեխայի անձի և աշխարհայացքի ձևավորում 2. Տարիքի կառուցվածք և դինամիկա 3. Զարգացման փուլայնություն 3.1. Վիգոտսկու տեսակետը զարգացման փուլայնության մասին 4. Երեխայի

Bankeri koxmic varkeri tramadrman yntacakargy / Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը

Kursayin ashxatanq / Կուրսային աշխատանք Bankeri koxmic varkeri tramadrman yntacakargy / Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը : Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ :   Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՎԱՐԿԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 2. ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՅՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 3. ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

Racional pilisopayakan gaxaparneri nshanakutyuny hogebanutyan hamar / Ռացիոնալ փիլիսոփայական գաղափարների նշանակությունը հոգեբանության համար

Racional pilisopayakan gaxaparneri nshanakutyuny hogebanutyan hamar / Ռացիոնալ փիլիսոփայական գաղափարների նշանակությունը հոգեբանության համար : Նյութը 17 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Lezvabanutyan patmutyuny 5-ic-18rd darerum / Լեզվաբանության պատմությունը 5-18-րդ դարերում :

Lezvabanutyan patmutyuny 5-ic-18rd darerum / Լեզվաբանության պատմությունը 5-18-րդ դարերում : Նյութը 17 էջ : Գինը 2500 դրամ :

Lsoxutyan xangarum unecox erexaneri tesoxakan ynkalman poxhatucox nshanakutyuny / Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման փոխհատուցող նշանակությունը :

Lsoxutyan xangarum unecox erexaneri tesoxakan ynkalman poxhatucox nshanakutyuny / Լսողության խանգարում  ունեցող երեխաների տեսողական  ընկալման փոխհատուցող նշանակությունը : Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Լսողության խանգարումների հոգեբանական առանձնահատկությունները Գլուխ 2. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման առանձնահատկությունները եվ դրա հետազոտությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ  

Hasarakaynutyan het kaperi zargacman ardi himnaxndirner@ / Հասարակայնության հետ կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները :

Hasarakaynutyan het kaperi zargacman ardi himnaxndirner@ / Հասարակայնության հետ կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները : Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 1.1. Հասարակայնության հետ կապերի հասկացությունը 1.2. Հասարակայնության հետ կապերի մոտեցումները և մոդելները ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՓՈՐՁԸ 2.1. Պետական կառավարման համակարգում

Pastabanakan etikayi ev pashtpanakan taktikayi haraberakcutyun@ / Փաստաբանական էթիկայի և պաշտպանական տակտիկայի հարաբերակցությունը :

Pastabanakan etikayi ev pashtpanakan taktikayi haraberakcutyun@ / Փաստաբանական էթիկայի և պաշտպանական տակտիկայի հարաբերակցությունը : Նյութը 18 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Varkayin kazmakerputyunneri eutyuny ev tesaknery / Վարկային կազմակերպությունների էությունը և տեսակները :

Varkayin kazmakerputyunneri eutyuny ev tesaknery / Վարկային կազմակերպությունների էությունը և տեսակները : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Վարկային կազմակերպությունների էությունն և տնտեսական նշանակությունը 2. Վարկային կազմակերպությունների տեսակները և դրանց գործառույթները Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ

Hasarakakan normer. Petutyun, ekexeci , hasarakutyun / Հասարակական նորմեր : Պետություն, եկեղեցի, հասարակություն :

Hasarakakan normer. Petutyun, ekexeci , hasarakutyun / Հասարակական նորմեր : Պետություն, եկեղեցի, հասարակություն : Նյութը 25 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1.Հասարակական նորմերի համակարգը 2.Հայ հասարակության պահպանողական և անընդհատ նորին ձգտման արժեքները 3.Պետություն-եկեղեցի-հասարակություն 4.Ազգայնականությունը և ժողովրդի ինքնիշխանությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Hancavorutyan hetevanqner@ ev zoher@ / Հանցավորության հետևանքները և զոհերը :

Hancavorutyan hetevanqner@ ev zoher@ / Հանցավորության հետևանքները և զոհերը : Նյութը 30 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Brnutyamb katarvox hancagorcutyunneri kanxum@ / Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կանխումը :

Brnutyamb katarvox hancagorcutyunneri kanxum@ / Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կանխումը : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Verahskich palaty vorpes artaqin verhskoxutyun irakanacnox marmin / Վերահսկիչ պալատը որպես արտաքին պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմին

Verahskich palaty vorpes artaqin verhskoxutyun irakanacnox marmin / Վերահսկիչ  պալատը  որպես  արտաքին պետական  վերահսկողություն  իրականացնող  մարմին: Նյութը 17 էջ է : Գինը 3000 դրամ:

Usucji masnagitakan gorcaruytnery / Ուսուցչի մասնագիտական գործառույթները

Usucji masnagitakan gorcaruytnery / Ուսուցչի  մասնագիտական  գործառույթները  : Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ :