Իրավունք

Pastabanakan etikayi ev pashtpanakan taktikayi haraberakcutyun@ / Փաստաբանական էթիկայի և պաշտպանական տակտիկայի հարաբերակցությունը :

Pastabanakan etikayi ev pashtpanakan taktikayi haraberakcutyun@ / Փաստաբանական էթիկայի և պաշտպանական տակտիկայի հարաբերակցությունը : Նյութը 18 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Brnutyamb katarvox hancagorcutyunneri kanxum@ / Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կանխումը :

Brnutyamb katarvox hancagorcutyunneri kanxum@ / Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կանխումը : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Verahskich palaty vorpes artaqin verhskoxutyun irakanacnox marmin / Վերահսկիչ պալատը որպես արտաքին պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմին

Verahskich palaty vorpes artaqin verhskoxutyun irakanacnox marmin / Վերահսկիչ  պալատը  որպես  արտաքին պետական  վերահսկողություն  իրականացնող  մարմին: Նյութը 17 էջ է : Գինը 3000 դրամ:

Vostikanutyan varchakan gorcuneutyun / Ոստիկանության վարչական գործունեություն

Vostikanutyan varchakan gorcuneutyun / Ոստիկանության վարչական գործունեություն : Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Ոստիկանությունը հհ-ում անկախացումից հետո ԳԼՈւԽ 2. Ոստիկանության ՎԱՐՉԱԿԱՆ գործունեության ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԳԼՈւԽ 3. Ոստիկանական վարչական գործունեության տեսակները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Cnoxneri ev Erexaneri iravunqnery / Ծնողների և երեխաների իրավունքները :

Cnoxneri ev Erexaneri iravunqnery / Ծնողների և երեխաների իրավունքները : Նյութը 62 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Ծնողների ու զավակների իրավունքների և պարտականությունների հասկացությունը, բնութագրող առանձնահատկությունները 1.1 Ծնողների և զավակների իրավունքների ու պարտականությունների առաջացման հիմքերը: 1.2 Ծնողների ու զավակների անձնական ոչ գույքային իրավունքների ընդհանուր բնութագիրը : 1.3 Ծնողների և

Dataxazi liazorutyunner@ / Դատախազի լիազորությունները :

Dataxazi liazorutyunner@ / Դատախազի լիազորությունները : Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Datakan vichabanutyun, ambastanyali verjin xosq ,qreakan datavarutyun / Դատական վիճաբանություն , ամբաստանյալի վերջին խոսք , քրեական դատավարություն :

Datakan vichabanutyun, ambastanyali verjin xosq ,qreakan datavarutyun / Դատական վիճաբանություն , ամբաստանյալի վերջին խոսք , քրեական դատավարություն : Նյութը 34 էջ է : Գինը 3500 դրամ :

Iravabanakan terminneri erklezu bararan / Իրավաբանական տերմինների երկլեզու բառարան :

Iravabanakan terminneri erklezu bararan / Իրավաբանական տերմինների երկլեզու բառարան : Նյութը 55 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Ashxatanqayin kargapahutyun / Աշխատանքային կարգապահություն :

Ashxatanqayin kargapahutyun / Աշխատանքային կարգապահություն : Նյութը 57 էջ է : Գինը 17 000 դրամ :

Iravunqi gorcaruytner / Իրավունքի գործառույթներ

Iravunqi gorcaruytner / Իրավունքի գործառույթներ : Նյութը 37 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Hexinakayin iravunqi ev harakic iravunqneri xaxtum katarel@ Hodvac 158 / Հեղինակային իրավունքի և հարակից իռավունքների խախտում կատարելը – հոդված 158

Hexinakayin iravunqi ev harakic iravunqneri xaxtum katarel@ Hodvac 158 / Հեղինակային իրավունքի և հարակից իռավունքների խախտում կատարելը – հոդված 158 : Նյութը 28 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Mijazgayin masnavor iravunq / Միջազգային մասնավոր իրավունք

Mijazgayin masnavor iravunq / Միջազգային մասնավոր իրավունք : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Kapali paymanagir / Կապալի պայմանագիր

Kapali paymanagir / Կապալի պայմանագիր : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Կենցաղային կապալի պայմանագիր 2. Կապալի պայմանագրի հասկացությունն ու նշանակությունը 3. Շինարարական կապալի պայմանագիր Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Թեզ Իրավունք : Jarangman iravunq / Ժառանգման իրավունք

Թեզ Իրավունք : Jarangman iravunq / Ժառանգման իրավունք : Նյութը 71 էջ է : Գինը 18 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1 Ընդհանուր սեփականության իրավունքի բնույթը 1.1. Հասկացությունը, բովանդակությունը 1.2. Ընդհանուր սեփականության տեսակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները 1.3. Ընդհանուր սեփականության բաժնի իրավական բնութագիրը ԳԼՈՒԽ 2. Ժառանգման իրավունքի հասկացությունը 2.1 Ժառանգությունն ըստ կտակի 2.2 Ժառանգությունն ըստ

Ռեֆերատ : Hexinakayin iravunqi subyektner@ / Հեղինակային իրավունքի սուբյեկտները

Ռեֆերատ : Hexinakayin iravunqi subyektner@ / Հեղինակային իրավունքի սուբյեկտները : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :