Ինֆորմատիկա

Texekatvakan anvtangutyun / Տեղեկատվական անվտանգություն :

Texekatvakan anvtangutyun / Տեղեկատվական անվտանգություն : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Ռեֆերատ : Virtual meqenanern u dranc operacion hamakargery / Վիրտուալ մեքենաներն ու դրանց օպերացիոն համակարգերը

Ռեֆերատ : Virtual meqenanern u dranc operacion hamakargery / Վիրտուալ մեքենաներն ու դրանց օպերացիոն համակարգերը : Նյութը 15 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Վիրտուալ մեքենան ամբողջությամբ մեկուսացված ծրագրային կոնտեյներ է, որն աշխատում է սեփական ОС-ի և կիրառությունների հետ: Վիրտուալ մեքենան աշխատում է զուտ ֆիզիկական համակարգչի նման և ունի հիշողություն, կոշտ սկավառակ և ցանցային

Kapi volorti hinnaxndirneri ardyunavet lucum@ logistikakan gorc@ntacneri kiraman mijocov / Կապի ոլորտի հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծումը լոգիստիկական գործընթացների կիրառման միջոցով

Kapi volorti hinnaxndirneri ardyunavet lucum@ logistikakan gorc@ntacneri kiraman mijocov / Կապի ոլորտի հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծումը լոգիստիկական գործընթացների կիրառման միջոցով : Նյութը 36 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Makroekonomikayi cagum@ / Մակրոէկոնոմիկայի ծագումը

Makroekonomikayi cagum@ / Մակրոէկոնոմիկայի ծագումը : Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Ընդհանրապես տնտեսական կյանքում տարբեր տնտեսագիտական գիտությունները կարևոր տեղ են զբաղեցնում: Դրանք հնարավորություն են տալիս այս կամ հարցը ներկայացնել առավել պարզ և հասկանալի ձևով: Սակայն այս համակարգում մակրոէկոնոմիկան ունի իր առանձնահատուկ տեղը: Իսկ ինչու՞ է ուսումնասիրվում մակրոէկոնոմիկան ընդհանրապես: Ինչու՞ է որոշ

Makrotntesakan havasarakshrutyun@ AD-AS modelum / Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը AD-AS մոդելում

Makrotntesakan havasarakshrutyun@ AD-AS modelum / Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը AD-AS մոդելում : Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը AD-AS մոդելում Վերջաբան Օգտագործված գրականություն Մակրոտնտեսագիտությունը համեմատաբար երիտասարդ գիտություն է և դեռևս ձևավորման պրոցեսում է գտնվում: Մակրոտնտեսագիտությունը դա տնտեսագիտության մի բաժինն է, որն ուսում¬նասիրում է տնտեսության պահվածքը որպես մի ամբողջություն կայուն

Informatika / Ինֆորմատիկա

Informatikayi ararkan u xndirner@ . / Ինֆորմատիկայի առարկան ու խնդիրները : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Ներածություն 1.Ինֆորմատիկայի խնդիրները և նպատակները 2.Ինֆորմատիկան որպես գիտություն 3.Համակարգչային տեխնիկայի զագացման փուլերը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ինֆորմատիկան սինթետիկ գիտություն է և իր մեթոդներով, մոդելներով, ալգորիթներով, տեխնոլոգիաներով, ինվարիանտներով իր մեջ ներառում է նաև մի շարք դիսցիպլիններ: Ինֆորմատիկան

Informatika / Ինֆորմատիկա

Lezvi gortsatsum@ Web-ejum. / Լեզվի գործածումը Web-էջերի տարածության մեջ գիտելիքների հաղորդման պրոցեսում : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Կարճ ակնարկ Տվյալ հոդվածում դիտարկված են Web-էջերի Լեզվաբանական դիզայնի որոշ հարցերը: Web-էջերի Լեզվաբանական դիզայնի ավանդույթների ու միտումների հետազոտությունը պետք է հիմնվի համակարգային վերլուծության սկզբունքների վրա: Այսինքն քերականական կառույցների և ոճաբանական միջոցների ուսումնասիրության պրոցեսում

Informatika / Ինֆորմատիկա

Canceri karucum ev cancayin drvacqov xndirner . / Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ: Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ Օգտագործված գրականություն Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական և

Informatika / Ինֆորմատիկա

Texekatvutyan pahpanman jamanakakic dzevern u pahanjner@ . / Տեղեկատվության պահպանման ժամանակակից ձևերն ու պահանջները : Նյութը 26 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Տեղեկատվության հասկացությունը և ստացման աղբյուրները 2. Տեղեկատվության պահպանման ժամանակակից ձևերն ու պահանջները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս ընդունել ճիշտ և հիմնավորված որոշումներ: Այն հնարավորություն է տալիս

Informatika / Ինֆորմատիկա

Texekatvakan haxordakcayin carayutyunner . /Տեղեկատվական հաղորդակցային ծառայությունններ : Նյութը 24 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Տեղեկատվական և հաղորդակցային ծառայությունները որպես արտադրության կառավարման ոլորտի կարևոր միջոց 2. ԳՏԱ-ն որպես տեղեկատվական և հաղորդակցային ծառայությունների զարգացման գործոն Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Արդյունաբերական կազմակերպությունների հաջող գործունեության համար ժամանակակից փուլում կարևոր դեր են խաղում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,որոնք

Informatika / Ինֆորմատիկա

Word xmbagrichum pastatxti pahpanman gorc@ntac@ . / Word խմբագրիչում փաստաթղթի պահպանման գործընթացը : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Word տեքստային խմբագրում տեքստերի ֆորմատավորում, փաստաթղթերի ձևավորում, օգտագործելով գրաֆիկային տարբեր մակրոսներ Հաշվիչ մեքենաների կիրառումը պահանջում է համապատասխան ծրագրեր: Ծրագրերի հիմնական գործառույթը կայանում է նրանում, որ այն կառավարում են հաշվողական համակարգերի և նրանց հետ

Informatika / Ինֆորմատիկա

Windows XP operacion hamakargi Control Panel-i nkaragrutyun@ ./ Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ի նկարագրությունը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ը կարող է ունենալ տարբեր տեսք, այն ընտրում ենք Control Panel հրամանի օգնությամբ: Windows XP օպերացիոն համակարգի Control Panel-ը կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը.

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri cancayin modelner ./ Տվյալների ցանցային մոդելներ : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Պլանավորման և ղեկավարման ցանցային մոդելները: Ցանցային պլանավորումը անորոշության պայմաններում 2. Ցանցային մոդելի կառուցումը Օգտագործված գրականություն Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri baza . / Տվյալների բազաներ: Տվյալների մոդելների տեսակները Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Տվյալների բազան կարելի է պատկերացնել որպես հատուկ մեխանիզմ, որը պահպանում է ինֆորմացիան և, որի միջոցով օգտվողը կարող է արագ և արդյունավետ գտնել անհրաժեշտ տվյալները: Տվյալների բազաները հանդես են գալիս որպես տվյալների կարգավորված համախումբ: Ընդ որում, տվյալների յուրաքանչյուր

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tntesakan informatika . / Տնտեսական ինֆորմատիկա: Նյութը ` Իր գործունեության բոլո բնագավռներում մարդը անընդհատ որոշումներ է կայացնում: Որոշումներ ընդունելու կարևոր մասը կապված է արտադրության հետ, ինչքան մեծ է արտադրության ծավալը, այնքան ավելի դժվար է որոշումներ ընդունել, հետևաբար նաև մեծ է սխալ թույլ տալու հավանականությունը: Հարցէ առաջանում, թե հնարավոր չէ արդյոք այսպիսի սխալներից խուսափելու համար օգտագործել