Հոգեբանություն

Erexaneri hogekan zargacman pulery / Երեխաների հոգեկան զարգացման փուլերը

Erexaneri hogekan zargacman pulery / Երեխաների հոգեկան զարգացման փուլերը : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն Ներածություն 1. Երեխայի անձի և աշխարհայացքի ձևավորում 2. Տարիքի կառուցվածք և դինամիկա 3. Զարգացման փուլայնություն 3.1. Վիգոտսկու տեսակետը զարգացման փուլայնության մասին 4. Երեխայի

Racional pilisopayakan gaxaparneri nshanakutyuny hogebanutyan hamar / Ռացիոնալ փիլիսոփայական գաղափարների նշանակությունը հոգեբանության համար

Racional pilisopayakan gaxaparneri nshanakutyuny hogebanutyan hamar / Ռացիոնալ փիլիսոփայական գաղափարների նշանակությունը հոգեբանության համար : Նյութը 17 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Andzi socialakan hogebanutyun / Անձի սոցիալական հոգեբանություն :

Andzi socialakan hogebanutyun / Անձի սոցիալական հոգեբանություն : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Lsoxutyan xangarum unecox erexaneri tesoxakan ynkalman poxhatucox nshanakutyuny / Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման փոխհատուցող նշանակությունը :

Lsoxutyan xangarum unecox erexaneri tesoxakan ynkalman poxhatucox nshanakutyuny / Լսողության խանգարում  ունեցող երեխաների տեսողական  ընկալման փոխհատուցող նշանակությունը : Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Լսողության խանգարումների հոգեբանական առանձնահատկությունները Գլուխ 2. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման առանձնահատկությունները եվ դրա հետազոտությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ  

Shexvox varqi haskacutyuny , dasakargumy kaxial , asocial ev hancavor varq / Շեղվող վարքի հասկացությունը, դասակարգումը. կախյալ, ասոցիալ և հանցավոր վարք

Shexvox varqi haskacutyuny , dasakargumy kaxial , asocial ev hancavor varq / Շեղվող վարքի հասկացությունը,  դասակարգումը.  կախյալ, ասոցիալ և հանցավոր վարք: Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Hogebanutyan dasavandumy dprocum / Հոգեբանության դասավանդումը դպրոցում

Hogebanutyan dasavandumy dprocum / Հոգեբանության դասավանդումը  դպրոցում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Mankatun / Մանկատուն :

Mankatun / Մանկատուն : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Targmanutyun / Թարգմանություն :

Targmanutyun / Թարգմանություն : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն Ներածություն Գլուխ 1. Հաղորդակցություն կամ հաղորդում Գլուխ 2. Թարգմանության եղանակները Գլուխ 3. Թարգմանության տեսակները 3.1. Գրավոր թարգմանությունը և դրա տարատեսակները 3.2. Բանավոր թարգմանությունը և դրա տարատեսակները 3.3. Ներլեզվական թարգմանություն

Lsoxakan xangarum unecox naxadprocakan tariqi erexaneri mankakan gorcuneutyan zargacum / Լսողական խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների մանկական գործունեության զարգացում

Lsoxakan xangarum unecox naxadprocakan tariqi erexaneri mankakan gorcuneutyan zargacum / Լսողական խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների մանկական գործունեության զարգացում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Lsoxutyan xangarum unecox naxadprocakan tariqi erexaneri gravor xosqi dzevavorumy / Լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների գրավոր խոսքի ձևավորումը

Lsoxutyan xangarum unecox naxadprocakan tariqi erexaneri gravor xosqi dzevavorumy / Լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների գրավոր խոսքի ձևավորումը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Andzi kayun amrapndvac dirqoroshum / Անձի կայուն ամրապնդված դիրքորոշում

Andzi kayun amrapndvac dirqoroshum / Անձի կայուն ամրապնդված դիրքորոշում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Gorcnakan haxordakcumy ev dranc skzbunqnery / Գործնական հաղորդակցումը և դրանց սկզբունքները

Gorcnakan haxordakcumy ev dranc skzbunqnery / Գործնական հաղորդակցումը և դրանց սկզբունքները : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Hancagorcutyun katarac andzi bnutagiry / Հանցագործություն կատարած անձի բնութագիրը

Hancagorcutyun katarac andzi bnutagiry / Հանցագործություն կատարած անձի բնութագիրը : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Yntanekan dastiarakutyan bnorosh sxalnery ev dranc azdecutyuny erexayi andzi dzevavorman mej / Ընտանեկան դաստիարակության բնորոշ սխալները և դրանց ազդեցությունը երեխայի անձի ձևավորման մեջ

Yntanekan dastiarakutyan bnorosh sxalnery ev dranc azdecutyuny erexayi andzi dzevavorman mej / Ընտանեկան դաստիարակության բնորոշ սխալները և դրանց ազդեցությունը երեխայի անձի ձևավորման մեջ: Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Andzi kayun amrapndvac dirqoroshum / Անձի կայուն ամրապնդված դիրքորոշում

Andzi kayun amrapndvac dirqoroshum /  Անձի կայուն ամրապնդված դիրքորոշում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :