Էկոլոգիա

Navt artahanox erkrner / Նավթ արտահանող երկրներ

Navt artahanox erkrner / Նավթ արտահանող երկրներ : Նյութը 44 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Bnakan axetner / Բնական աղետներ

Bnakan axetner / Բնական աղետներ : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Ekologia / Էկոլոգիա

Hrtirneri artanetumneri hetevanqov arajacox ekologiakan xndirner@ ./ Հրթիռների արտանետումների հետևանքով առաջացող էկոլոգիական խնդիրները : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Հրթիռային շարժիչով տրանսպորտի միջոցով օդի աղտոտումը գլխավորապես կատարվում է նրանց թռիչքի պատրաստվելու, թռիչքի և վայրէջքի, նրանց արտադրության և գետնի վրա կատարած փորձարկումների ժամանակ, վերանորոգումից հետո, վառելիքի պահեստավորման ու տեղափոխման, թռիչքային սարքերի վառելիքի այրման

Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan kensolort ev mtnolort . / Էկոլոգիական կենսոլորտ և մթնոլորտ : Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ : 1. Մթնոլորտում վնասական նյութերի տարածման հաշվարկների հանձնարարականները 2. Կենսոլորտի տեսություն 3. Մարդու դերը կենսոլորտում Գրականության ցանկ Մթնոլորտում վնասական նյութերի տարածման հաշվարկների հանձնարարականները 1. Նշված ցուցումը պետք է կատարվի կազմակերպությունների (օբյեկտների) ջերմային էլեկտրական կայանների և կաթսայատների

Ekologia / Էկոլոգիա

Hoxi nshanakutyun@, hoxogtagorcman socio-ekologiakan hetevanqner@ . / Հողի նշանակությունը, հողօգտագործման սոցիո-էկոլոգիական հետևանքները : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Հողի նշանակությունը, հողօգտագործման սոցիո-էկոլոգիական հետևանքները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Արտադրության կարևոր գործոններից մեկը հողն է, որը լայնիմաստ հասկացություն է, քանի որ հողից արդյունահանում են տարբեր տեսակի բնական ռեսուրսներ և հողն օգտագործում

Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan bnagavarum mijazgayin hamagorcakcutyun . / Էկոլոգիական բնագավառում միջազգային համագործակցություն : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և նրա ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը արդյունաբերության արտադրության արագ աճի պայմաններում դարձել է ժամանակակից ամենաակտուալ խնդիրներից մեկը: Մարդու ազդեցությունը բնության վրա անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն տեխնիկական առաջընթացի և բնակչության աճի տեսանկյունից, այլ

Ekologia / Էկոլոգիա

Tarber erkrneri ekologiakan qaxaqakanutyun@ . / Տարբեր երկրների էկոլոգիական քաղաքականությունը : Նյութը 18 էջ : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն 1. Նախաբան 2. Տարբեր բերկրների էկոլոգիական քաղաքականություն 3. Եզրակացություն 4. Գրականության ցանկ Այժմ ամբողջ աշխարհում գերիշխող և որոշ առումներով առաջնագերթ դերը պատկանում է գլոբալ էկոլոգիական խնդիրներին՝ այլ հիմնախնդիրների կարևորությունը միաժամանակ նաև չմերժելով: Չնայած մեկ այլ

Ekologia / Էկոլոգիա

Sevana lchi ekologian . / Սևանա լճի էկոլոգիան : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Սևանա լճի էկոլոգիան Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Սևանի տարածաշրջանում կան հանքային ջրեր, որոնք առողջարանների ստեղծման բազա են հանդիսանում: Այժմ օգտագործվում են դրանց մեծ մասը: Հանքային ջրերի առկայությունը, չնաշխարհիկ բնությունը Սևանի տարածաշրջանը առողջարանային գոտու վերածելու նախապայման

Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan etika . / Էկոլոգիական էթիկա : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : «Էկոլոգիական էթիկա« բառերի հետևում շատը ճշմարտությունն է: Մենք սովոր ենք մտածել, որ բնությունը շատ ուժեղ է, մոռանալով, որ նա շատ խոցելի է ու փխրուն: Յուրաքանչյուր երևույթի լավագույն բնութագիրը որակական և քանակական ցուցանիշն է: Դրա համար էլ դիմում ենք թվերին:

Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan krtutyun@ manakavarjutyan mej . / Էկոլոգիական կրթությունը մանկավարժության մեջ : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Էկոլոգիական կրթությունը մանկավարժության մեջ Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ներակիս հասարակությունում բավականին կարևորվում է էկոլոգիական կրթության հարցը: Էկոլոգիական կրթության մեջ կարևոր դերը հատկացվում է նախադպրոցական հաստատություններին և հատկապես դպրոցին: Միջազգային հասարակության կողմից էկոլոգիական կրթության

Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan krtutyun@ naxadprocakan tariqum . / Էկոլոգիական կրթությունը նախադպրոցական տարիքում : Նյութը 30 էջ է : Գինը 5000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Նախադպրոցականների էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության գործընթացի էությունը 2. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական դաստիարակության նպատակն ու խնդիրները 3. Նախադպրոցականների էկոլոգիական կրթության բովանդակության ընտրության սկզբունքները 4. Նախադպրոցականների էկոլոգիական կրթության և դաստիրակության ուղիները, միջոցներն ու

Ekologia / Էկոլոգիա

Jamanakakic ekologiakan axetner . / Ժամանակակից էկոլոգիական աղետներ : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Էկոլոգիական աղետները դրանք այնպիսի երևույթներ են, որոնք առաջ են բերում մարդկային զոհեր, մարդկանց կենսագործուենության խախտում, նյութական արժեքների քայքայում կամ ոչնչացում: Կախված ծագման մեխանիզմից և բնույթից վտանգավոր բնական երևույթները բաժանվում են հետևյալ խմբերի. 1. Երկրաբանական վտանգավոր երևույթներ `

Ekologia / Էկոլոգիա

Kotayqi shrjani Abovyan qaxaqi ekologiakan vichak@ . / Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակը : Նյութը 22 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի էվոլյուցիոն վիճակը ԳԼՈՒխ 2-րդ Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի էվոլյուցիոն վիճակը բարելավման ուղիները Եզրակացություն Գրականության ցանկ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարևորագույն

Ekologia / Էկոլոգիա

Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian . / Կոտայքի մարզի Հրազդանի տարածաշրջանի շրջակա էկոլոգիան : Նյութը 35 էջ է : Գինը 8000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Կոտայքի մարզի Հրազդանի տարածաշրջանի շրջակա տնտեսության զարգացման ճյուղերը 1. Արդյունաբերական և հումքի վերամշակման ձեռնարկությունների համառոտ բնութագիրը 2. Գյուղատնտեսական արտադրության հիմնական ճյուղերը 3. Գրական ակնարկ տարածաշրջանում կատարված էկոլոգիական ուղղվածության

Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan gorcon@ ev makrotntesakan cucanishner@ . / Էկոլոգիական գործոնը և մակրոտնտեսական ցուցանիշները : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Էկոլոգիական գործոնը և մակրոտնտեսական ցուցանիշները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ներկայումս արտադրության մեջ գնալով մեծանում է նաև էկոլոգիական գործոնի դերը, որը որոշ դեպքերում հանդես է գալիս որպես արտադրության խթանող, որոշ դեպքերում էլ