Դիպլոմայիններ

Evropan XSHM pluzumic heto / Եվրոպան ԽՍՀՄ փլուզումից հետո :

Evropan XSHM pluzumic heto / Եվրոպան ԽՍՀՄ փլուզումից հետո : Նյութը 75 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. ԽՍՀՄ փլուզումը և Փարիզյան խարտիայի ստորագրումը 1.1 Եվրոպայի անվտանգության հիմնահարցը հետպատերազմյան տարիներին 1.2 Եվրոպական անվտանգության ապահովումը և Փարիզյան Խարտիան Գլուխ 2. ԽՍՀՄ նախկին հանրապետությունները որպես եվրոպական անվտանգության նոր համակարգ 2.1 Եվրոպական

Rusastani hasarakakan-qaxaqakan mitq@ 17-rd dari 2-rd kesin / Ռուսաստանի հասարակական-քաղաքական միտքը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին

Rusastani hasarakakan-qaxaqakan mitq@ 17-rd dari 2-rd kesin / Ռուսաստանի  հասարակական-քաղաքական  միտքը  17-րդ  դարի  երկրորդ  կեսին: Նյութը 43 էջ է: Գինը 10 000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Ռուսաստանի աշխատավոր ժողովրդի հասարակական-քաղաքական միտքը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին 1.1. Գյուղացիական աշխատանքը ժողովրդական ստեղծագործությունում 1.2. Կրոնը և եկեղեցին ժողովրդական ստեղծագործությունում 1.3. Դատարանի թեման ժողովրդական ստեղծագործությունում 1.4. Առևտուրը և

Cnoxneri ev Erexaneri iravunqnery / Ծնողների և երեխաների իրավունքները :

Cnoxneri ev Erexaneri iravunqnery / Ծնողների և երեխաների իրավունքները : Նյութը 62 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Ծնողների ու զավակների իրավունքների և պարտականությունների հասկացությունը, բնութագրող առանձնահատկությունները 1.1 Ծնողների և զավակների իրավունքների ու պարտականությունների առաջացման հիմքերը: 1.2 Ծնողների ու զավակների անձնական ոչ գույքային իրավունքների ընդհանուր բնութագիրը : 1.3 Ծնողների և

Iravabanakan terminneri erklezu bararan / Իրավաբանական տերմինների երկլեզու բառարան :

Iravabanakan terminneri erklezu bararan / Իրավաբանական տերմինների երկլեզու բառարան : Նյութը 55 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Ashxatanqayin kargapahutyun / Աշխատանքային կարգապահություն :

Ashxatanqayin kargapahutyun / Աշխատանքային կարգապահություն : Նյութը 57 էջ է : Գինը 17 000 դրամ :

Դիպլոմային : Zinvac yndharumneri haskacutyuny ev tesaknery / Զինված ընդհարումների հասկացությունը և տեսակները

Հատված դիպլոմայինից – Դիպլոմային : Zinvac yndharumneri haskacutyuny ev tesaknery / Զինված ընդհարումների հասկացությունը և տեսակները : Նյութը 75 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Զինված ընդհարման հասկացությունը և տեսակները 1.1 Զինված ընդհարման հասկացությունը 1.2 Զինված ընդհարումների տեսակները և զինված ընդհարման որակման հիմնահարցը Գլուխ 2. Պատերազմի միջոցների և մեթոդների

Դիպլոմային : Varchakan ardaradatutyuny HH-um / Վարչական արդարադատությունը ՀՀ-ում

Հատված դիպլոմայինից – Դիպլոմային : Varchakan ardaradatutyuny HH-um / Վարչական արդարադատությունը ՀՀ-ում : Նյութը 80 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Վարչական արդարադատության հասկացությունը և տեղըՀՀ արդարադատության համակարգում 1.1 Վարչական արդարադատության հասկացությունը և նշանակությունը 1.2 Վարչական արդարադատության ձևավորումը և զարգացումը ՀՀ-ում Գլուխ 2. Վարչական արդարադատությունը` որպես հանրային վեճերի լուծման

Դիպլոմային : Trafiking / Թրաֆիքինգ

Հատված դիպլոմայինից – Դիպլոմային : Trafiking / Թրաֆիքինգ : Նյութը 80 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Թրաֆիքինգը` որպես հանցատեսակ. բնութագիրը և առանձնահատկությունները 1.1. Թրաֆիքինգի հասկացությունը 1.2. Թրաֆիքինգի տեսակներն ու դրանց առանձնահատկությունները Գլուխ 2. Ներպետական և միջազգային պայքարը թրաֆիքինգի դեմ 2.1 Թրաֆիքինգի դեմ պայքարը արտասահմանյան երկրներում 2.2. Թրաֆիքինգի դեմ

Դիպլոմային : Dzernarkatirakan gorcuneutyan himnakan tesakner@ / Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական տեսակները

Դիպլոմային : Dzernarkatirakan gorcuneutyan himnakan tesakner@ / Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական տեսակները : Նյութը 40 էջ է : Գինը 8000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները. ա. արտադրական ձեռներեցություն բ. կոմերցիոն ձեռներեցություն գ. ֆինանսավարկային ձեռներեցություն դ. ապահովագրական ձեռներեցություն ե. միջնորդական ձեռներեցություն 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական ձևերը. ա. սոցիալ-տնտեսական բ. կազմակերպատնտեսական գ. կազմակերպաիրավական 3. Բաժնետիրական

Դիպլոմային : Arab- Israyelakan hakamartutyuny ev Paxestinyan harcy 1960-70 akan tt. / Արաբ-իսրայելական հակամարտությունը և պաղեստինյան հարցը 1960-70-ական թթ

Դիպլոմային : Arab- Israyelakan hakamartutyuny ev Paxestinyan harcy 1960-70 akan tt. / Արաբ-իսրայելական հակամարտությունը և պաղեստինյան հարցը 1960-70-ական թթ : Նյութը 74 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ I ,Պաղեստինյան հարցն ու արաբ-իսրայելական հարաբերությունները 1960-ական թթ. I կեսին ե Գլուխ 1.1 ,Պաղստինյան հարցի խաղաղ կարգավորման գործընթացը 1960-ական թթ. I կեսինե

Դիպլոմային : Ashxatanqayin resursneri zbaxvacutyan himnaxndirner@ HH-um / Աշխատանքային ռեսուրսների զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:

Դիպլոմային : Ashxatanqayin resursneri zbaxvacutyan himnaxndirner@ HH-um / Աշխատանքային ռեսուրսների զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: Նյութը 72 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Զբաղվածությունը և աշխատանքային ռեսուրսները 1.1 Զբաղվածության սոցիալ-տնտեսական էությունը 1.2 Աշխատանքային ռեսուրսներ և աշխատանքային պոտենցիալ Գլուխ 2. Իրավիճակը ՀՀ աշխատանքի շուկայում 2.1 Աշխատանքի շուկայի գործելու մեխանիզմը 2.2 Գործազրկության կառուցվածքն

Դիպլոմային : Lernayin Xarabaxi patetayin pulayin @ndhanur bnutagir@ / Լեռնային Ղարաբաղի փաթեթային-փուլային ընդհանուր պետությունը

Դիպլոմային : Լեռնային Ղարաբաղի փաթեթային-փուլային ընդհանուր պետությունը: Նյութը 60 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Ներածություն Լեռնային Ղարաբաղի փաթեթային-փուլային ընդհանուր պետությունը 1997-1998 թթ. 1.1 Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման 1997 թվականի «Փաթեթային» տարբերակ 1.2. Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման 1998 թվականի «Ընդհանուր պետություն» տարբերակ Գլուխ 2. Մադրիդյան սկզբունքները 1999-2007 թթթ.-ից մինչև մեր օրերը 2.1 ԵԱՀԿ Մինսկի

Petakan guyq / Պետական գույք

Petakan guyq / Պետական գույք : Նյութը 94 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ1.Պետական սեփականության գնահատման տեսամեթոդաբանական հիմքերը ՀՀ-ում 1.1 Պետական գույքի հաշվառումը, գնահատումը և իրագործման գործընթացը ՀՀ-ում 1.2 Պետական գույքի կառավարման տնտեսական արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը Գլուխ 2. Պետական գույքի կառավարման ներկա վիճակի վերլուծությունը ՀՀ-ում 2.1 Պետական գույքի հաշվառման և

Դիպլոմային : Anvcharunakutyun / Անվճարունակություն

Դիպլոմային : Anvcharunakutyun / Անվճարունակություն : Նյութը 67 էջ է : Գինը 10 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. 1.1 Անվճարունակության նախադրյալները ձեռնարկությունում 1.2 Ֆինանսական վերլուծությունը որպես սնանկացման հավանականության գնահատման հիմնական ուղի 1.3 ՀՀ-ում ձեռնարկությունների անվճարունակության և ֆինանսական առողջացման ոլորտում օրենսդրական բարեփոխումների ուղղությունները Գլուխ 2 2.1 Ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների սնանկացման գործընթացը 2.2 Սնանկության

Դիպլոմային : Otarerkrya nerdrumneri ogtagorcman himnaxndirnery HH-um / Օտարերկրյա ներդրումների օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Դիպլոմային : Otarerkrya nerdrumneri ogtagorcman himnaxndirnery HH-um / Օտարերկրյա ներդրումների օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում : Նյութը 47 էջ է : Գինը 12 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Օտարեկրյա ներդրումների նշանակությունը և առանձնահատկությունները ընդունող երկրում 1,1 Օտարերկրյա ներդրումների էությունը, կառուցվածքը և տնտեսական նշանակությունը ընդունող երկրում 1.2 Օտարերկրյա ներդրումների ռեժիմի ձևավորման առանձնահատկությունները ԳԼՈԻԽ 2. Օտարկերյա ներդրումների