Բնություն

HH kendanakan resursneri ardyunavet bnogtagorcum / ՀՀ կենդանական ռեսուրսների արդյունավետ բնօգտագործում

HH kendanakan resursneri ardyunavet bnogtagorcum / ՀՀ կենդանական ռեսուրսների արդյունավետ բնօգտագործում : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. ՀՀ կենդանական ռեսուրսների արդյունավետ բնօգտագործում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Jamanakakic selekciayi xndirner@ / Ժամանանակից սելեկցիայի խնդիրները

Jamanakakic selekciayi xndirner@ / Ժամանանակից սելեկցիայի խնդիրները : Նյութը ` Սելեկցիան գիտություն է բույսերի նոր սորտերի և կենդանիների նոր ցեղերի բուծման և գոյությու ունեցող սորտերի և ցեղեր բարելավման վերաբերյալ: Այն առաջացել է գյուղատնտեսության բնագավառում մարդու պրակտիկ գործունեության հիման վրա: Գյուղատնտեսական կենդանիների նոր ցեղերի և բույսերի նոր սորտերի բուծման փորձերը ձեռնարկվել են շատ վաղուց: Այսպես, Եգիպտոսում

Bnapahapanutyun / Բնապահպանություն

Meqenashinakan dzernarkutyunneri mnacordnerov hoghi axtotum@ . / Մեքենաշինական ձեռնարկությունների մնացորդներով հողի աղտոտումը : Նյութը 8 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մեքենաշինական արտադրության կոշտ մնացորդները պարունակվում են ամորտիզացիոն կտորտանքի (սարքավորումների, սարքերի, գործիքների արդիականացում), մետաղների, փայտանյութի, պլաստմասսայի խարտուքի և տաշեղների, մետաղախարամի, շլամի, մոխիրի, նստվածքի և փոշու մեջ (օդի մաքրման համակարգերի մնացորդները և այլն): Ամորտիզացիոն կտորտանքի

Bnagitutyun / Բնագիտություն

Bnagitutyun@ @st Anania Shirakacu. / Բնագիտությունը ըստ Անանիա Շիրակացու : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ: Անանիա Շիրակացին միջնադարյան հայ մատենագրության ականավոր դեմքերից է Ակադեմիկոս Մ. Աբելյանը Շիրակացուն համարել է բնական գիտությունների հիմնադիրը հայ իրականության մեջ «Ինչքան էլ Անանիայից առաջ եղել է հայերի մեջ տոմարի ծանոթություն,-գրել է նա, – բայց և այնպես մեր

Kensabanutyun / Կենսաբանություն

Karmir girq . / Կարմիր գիրք : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : «Կարմիր գիրքը» ստեղծվել է Բնության պահպանության միջազգային կազմակերպության կողմից: Արդեն 1949թ.-ին Բնության պահպանության միջազգային կազմակերպությունը տեղեկատվություն էր հավաքում հազվագյուտ կենդանիների և բույսերի մասին: