Այլ բնագավառներ

Անվճար ռեֆերատ : Elektronayin xanutner / Էլեկտրոնային խանութներ

Անվճար ռեֆերատ : Elektronayin xanutner / Էլեկտրոնային խանութներ : Նյութը ` Բովանդակություն 1.Էլեկտրոնային խանութներ, հիմնական ֆունկցիաները 2.Էլեկտրոնային խանութների ավտոմատացված կառավարման համակարգեր 3.Էլեկտրոնային կոմերցիայի համակարգերի դասակարգումը 4.Էլեկտրոնային խանութների արդյունավետության գնահատման մեթոդները 5.Էլեկտրոնային կոմերցիոն համակարգերի արդյունավետության գնահատման մեթոդները 6.Վճարային համակարգերը Էլեկտրոնային խանութում: Դրանց դասակարգումը և տեսակները: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Էլեկտրոնային խանութներ, հիմնական ֆունկցիաները Էլեկտրոնային խանութը վեբ կայք

Tagnapayin , ahazangayin iravichakneri @ndhanur bnoroshum@ / Տագնապային , ահազանգային վիճակների ընդհանուր բնորոշումը

Tagnapayin , ahazangayin iravichakneri @ndhanur bnoroshum@ / Տագնապային-ահազանգային վիճակների ընդհանուր բնորոշումը: Նյութը 56 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. ԳԼՈՒԽ I Տագնապային-ահազանգային վիճակների ընդհանուր բնորոշումը 1.1. Տագնապային-ահազանգային վիճակների հասկացությունը 1.2. Տագնապային-ահազանգային վիճակների տեսակները 2. ԳԼՈՒԽ II Տագնապային-ահազանգային վիճակների և վախերի տարբերությունը 2.1. Վախերի բնորոշումը 2.2. Վախեր և Ֆոբիաներ 2.3. Տարբերությունը

Cxaxoti hetevanqner@ / Ծխախոտի հետևանքները

Cxaxoti hetevanqner@ / Ծխախոտի հետևանքները : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Ծխախոտից առաջացած վնասները:

Apapetakanutyun ev sepakanashnorhum / Ապապետականություն և սեփականաշնորհում

Apapetakanutyun ev sepakanashnorhum / Ապապետականություն և սեփականաշնորհում : Նյութը 74 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ապապետականացման և մասնավորեցման բովանդակությունը 1.1 Ապապետականացման էությունը, սկզբունքները, անհրաժեշտությունը 1.2 Մասնավորեցման էությունը, սկզբունքները, անհրաժեշտությունը Գլուխ 2. Ապապետականացման և մասնավորեցման գործընթացները զարգացած երկրներում Գլուխ 3. Ապապետականացման և մասնավորեցման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Qartuxarakan gorc / Քարտուղարական գործ

Qartuxarakan gorc / Քարտուղարական գործ : Նյութը ` Քարտուղարական գործը իրենից ներկայացնում է ցանկացած տեսակի տեղեկատվության հետ կատարվող մշակման աշխատանքների ամբողջությունը: Քարտուղարությունը զբաղվում է տարբեր տեսակի փաստաթղթերով ու դրանց մեջ կարևոր են նաև պաշտոնական հրահանգներ պարունակող փաստաթղթերը, որոնց մասին աշխատանքում խոսվում է ու որպես օրինակ բերված է հրաման պարունակող մի փաստաթղթի ձևաթերթը:Քարտուղարությունը հսկայական նշանակություն կարող

Marzpet@ marzum kentroni nerkayacucich / Մարզպետը մարզում կենտրոնի ներկայացուցիչ

Marzpet@ marzum kentroni nerkayacucich / Մարզպետը մարզում կենտրոնի ներկայացուցիչ : Նյութը ` Իրավագիտության մեջ տարբերում են պետական կառավարումը լայն իմաստով՝ որպես պետական իշխանության երեք ճյուղերի գործառույթների իրացում, և նեղ իմաստով՝ որպես միայն գործադիր իշխանության իրացում: Վերջինս իրականացնում Է գործադիր իշխանության մարմինների համակարգը (ՀՀ կառավարություն, նախարարություններ, մարզպետարաններ և այլն), որը ղեկավարում և ուղղություն է տալիս ենթակա

Gradaran / Գրադարան

Gradaranayin carayutyunner . / Գրադարանային ծառայություններ : Նյութը 19 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1. Գրադարանային ծառայությունների ստանդարտացում ԳԼՈՒԽ 2. Գրադարանային ծառայությունների սերտիֆիկացում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Գրադարանային ծառայությունների ապահովման կազմակերպման ավելի ամբողջական միջճյուղային փաստաթուղթ է հանդիսանում 1990թ. հրապարակված Գրադարանային փաստաթղթային ապահովման պետական համակարգը: Գրադարանային ծառայությունների ապահովման պետական համակարգը իրենից ներկայացնում