Աշխարհագրություն

Amerigo Vespuchi / Ամերիգո Վեսպուչի :

Amerigo Vespuchi / Ամերիգո Վեսպուչի : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Ռեֆերատ : Parskahayqy yst ashxarhacuyci , varchakan karuycner , bnakchutyun / Պարսկահայքը ըստ աշխարհացույցի, վարչական կառույցներ, բնակչություն

Ռեֆերատ : Parskahayqy yst ashxarhacuyci , varchakan karuycner , bnakchutyun / Պարսկահայքը ըստ աշխարհացույցի, վարչական կառույցներ, բնակչություն : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ :

Կուրսային : Makindri ashxarhagrakan koncepcian / Մակինդրի աշխարհագրական կոնցեպցիան

հատված կուրսայինից – Կուրսային : Makindri ashxarhagrakan koncepcian / Մակինդրի աշխարհագրական կոնցեպցիան : Նյութը 20 էջ է : Գինը 2500 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1.Աշխարհագրայկան դիրքը որպես աշխարհաքաղաքականության կարևոր գործոն 2.Մակինդրի աշխարհագրական կոնցեպցիան Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Անվճար ռեֆերատ : Ashxarhagrakan mec haytnagorcutyunnery mijnadarum /Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները միջնադարում

Անվճար ռեֆերատ : Ashxarhagrakan mec haytnagorcutyunnery mijnadarum /Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները միջնադարում : Նյութը ` Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները 15-17-րդ դարերում ֆեոդալական հասարակության արտադրողական ուժերի զարգացման, ֆեոդալական արտադրահարաբերությունների համակարգի աճման, արևելքի երկրների հետ եվրոպական երկրների առևտրական կապերի ընդարձակման բնական հետևանք էին: Դրանք պայմանավորված էին դեպի Արևելք նոր ճանապարհներ հայտնագործելու անհրաժեշտությամբ, ոսկու նկատմամբ պահանջարկի խիստ աճով: Այն ժամանակվա

Ռեֆերատ : Mijazgayin geteri iravakan rejimner / Միջազգային գետերի իրավական ռեժիմներ

Ռեֆերատ : Mijazgayin geteri iravakan rejimner / Միջազգային գետերի իրավական ռեժիմներ : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ :

Կուրսային : Geteri ev lcheri texabashxman arandznahatkutyunnery Avstraliayum / Գետերի և լճերի տեղաբաշխման առանձնահատկուրյունները Ավստրալիայում

Կուրսային : Geteri ev lcheri texabashxman arandznahatkutyunnery Avstraliayum / Գետերի և լճերի տեղաբաշխման առանձնահատկուրյունները Ավստրալիայում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ: Բովանդակություն Ներածություն 1. Ավստրալիայի ջրագրական ցանցի առանձնահատկությունները 3 2. Գետերի տեղաբաշխումը Ավստրալիայում 3. Լճերի տեղաբաշխումը Ավստրալիայում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ