Արդյունաբերություն

Autsorsingi kirarutyun@ mijazgayin biznesum / Աութսորսինգի կիրառությունը միջազգային բիզնեսում

Autsorsingi kirarutyun@ mijazgayin biznesum / Աութսորսինգի կիրառությունը միջազգային բիզնեսում : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ :

Nor apranqneri mshakman ev shukanerum veramshakman razmavarutyun@ / Նոր ապրանքների մշակման և շուկաներում վերամշակման ռազմավարությունը:

Nor apranqneri mshakman ev shukanerum veramshakman razmavarutyun@ / Նոր ապրանքների մշակման և շուկաներում վերամշակման ռազմավարությունը: Նյութը 29 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Ապրանք հասկացությունը. դրա դասակարգումը 1.1 Ապրանք, ապրանքի տեսակները, դասակարգումը 1.2 “Նոր ապրանք” Գլուխ 2. Նոր ապրանքի մշակումը և շուկա ներդրման ռազմավարությունները 2.1 Նոր ապրանքի մշակման փուլերը և շուկա

Ardyunaberakan ev kencaxajin taponneri karavarum / Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում

Ardyunaberakan ev kencaxajin taponneri karavarum / Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում: Նյութը 29 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1. Թափոնների առաջացման պատճառները, շարժիչ ուժերը և գոյացման հիմնական բնագավառները ՀՀ-ում 2. Արդյուանբերական և կենցաղային թափոնների դասակարգումը, կազմը, շարժը և քանակը մեկ բնակիչի հաշվով 3. Թափոնների կառավարման արդի հիմնախնդիրները 4.Հասարակության դեմոկրատացման աստիճանը որպես

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

OPEK navt artahanox erkrneri kazmakerputyun ./ ՕՊԵԿ նավթ արտահանող երկրների կազմակերպություն : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՊԼԱՆ Առաջաբան 1. ՕՊԵԿ-ի առաջացումը; 2. ՕՊԵԿ-ի կառուցվածքը; 3. ՕՊԵԿ-ի տնտեսական ու քաղաքական գործունեությունը: Վերջաբան Օգտագործված գրականություն ՕՊԵԿ-ի այս ռեգիոնի երկները` Իրանն ու Իրաքն են և Արաբական թերակղզում վեց թագավորական երկները` Սաուդյան Արաբիա, Քուվեյթ,

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Asiakab industrial erkrner . / Ասիական ինդուստրիալ երկրներ: Նյութը 32 էջ է : Գինը 5000 դրամ : Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Նոր ինդրուստրիալ երկրների տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ: 1.1 Ասիական նոր ինդրուստրիալ երկրների տնտեսության զարգացման մոդելը 1.2 Լատինական ԱՄՆ-ի նոր ինդրուստրիալ երկրների տնտեսական զարգացման մոդելը Գլուխ 2. Ասիական նոր ինդրուստրիալ երկրների տնտեսական զարգացումը

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan ev kncaxayin taponneri karavarum . / Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում : Նյութը 28 էջ է : Գինը 7000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1. Թափոնների առաջացման պատճառները, շարժիչ ուժերը և գոյացման հիմնական բնագավառները ՀՀ-ում 2. Արդյուանբերական և կենցաղային թափոնների դասակարգումը, կազմը, շարժը և քանակը մեկ բնակիչի հաշվով 3. Թափոնների կառավարման արդի հիմնախնդիրները 4.Հասարակության դեմոկրատացման

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberutyan humqayin pasharner@ ./ Արդյունաբերության հումքային պաշարները : Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Պլան Ներածություն Արդյունաբերության հումքային պաշարների սահմանափակության հիմնախնդիրը արտադրության գործընթացի կազմակերպման ժամանակ Արդյունաբերության հումքային պաշարների կազմակերպման հիմնական եղանակները՝ կախված հիմնական գործոններից Արդյունաբերության հումքային պաշարների կազմակերպման սահմանները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Արդյունաբերության հումքային պաշարների կազմակերպումն առնչվում է երկու կարեւոր խնդրի

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman uxiner@ snndi ardyunaberutyan mej . / Արտադրական կարողությունների օգտագործման ուղղիները սննդի արդյունաբերության մեջ : Նյութը 42 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1: Արտադրական կարողությունները: 1.1 Արտադրական կարողությունների հասկացությունը , այն որոշող գործոնները և տեսակները : 1.2 Արտադրական կարողությունների հաշվարկման ցուցանիշները : 1.3 Արտադրական կարողությունները և արտադրական

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Poqr dzernarkatirutyan zargacman katarelagorcman uxiner@ HH ardyunaberutyan chyuxerum . / Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման կատարելագործման ուղիները ՀՀ արդյունաբերության ճյուղերում : Նյութը 60 էջ է : Գինը 25 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. Փոքր ձեռնարկատիրության հասկացությունը և զարգացման հիմնախնդիրները 1.1 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացումը, նշանակությունը և ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում 1.2 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Arevtrayin, bankayin ev ardyunaberakan kapitali drsevorman arandznahatkutyunner@ HH-um . / Առևտրային, բանկային և արդյունաբերական կապիտալի դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ -ում : Նյութը 23 էջ է : Գինը 3500 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Արդյունաբերական և առևտրային կապիտալի էությունը ու դրանց դրսևորման ձևերը 2. Բանկային կապիտալի ձևավորման աղբյուրները 3. Կապիտալի հաշվառումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Տնտեսագիտության տեսության մեջ

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

HH ardyunaberutyan vichakagrutyun . / ՀՀ արդյունաբերության վիճակագրություն : Նյութը 50 էջ է : Գինը 20 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Արդյունաբերության ճյուղային դասակարգումը, դրա սկզբունքները 2. Արդյունաբերության վիճակի ընդհանուր բնութագիրը 3. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերը 1997-2005 թթ. 4. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերի միտումները վերջին տարիներին Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Արդյունաբերությունը ՀՀ

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan vorosh dzernarkutyunneri Erevan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan nshanakutyun@ . / Արդյունաբերական որոշ ձեռնարկությունների` Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս բերման տնտեսա-էկոլոգիական նշանակությունը : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Եթե տարիներ առաջ պետության հիմնական խնդիրը տնտեսական զարգացում ապահովելն էր, իսկ այդ դեպքում հնարավոր է, որ քիչ ուշադրություն դարձվի շրջակա միջավայրի պահպանությանը, ապա

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan artadrutyan mitumner@ . / Արդյունաբերական արտադրության միտումները : Նյութը ` Հայաստանի Հանրապետությունը բազմաճյուղ արդյունաբերական ներուժ ունեցող երկիր է: Այս ճյուղը կազմում է ՀՆԱ-ի ավելի քան 18%-ը եւ ընդգրկում է զբաղվածների ընդհանուր թվաքանակի 15%-ից ավելին: 2005 թվականին հանրապետությունում ընթացիկ գներով թողարկվել է` 651.4 մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2004թ. նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan hexashrjum . / Արդյունաբերական հեղաշրջումները ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում և Ճապոնիայում : Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ : 18-րդ դարում Արևմտյան Եվրոպայում դեռ շարունակում էին գերիշխող մնալ ֆեոդալական հարաբերությունները և դրանց բավականին նկատելի մնացորդները: Սակայն կապիտալիստական տնտեսակարգի անցման ավարտը մոտ էր և ակնհայտ: Այդ ժամանակաշրջանի սոցիալ-տնտեսական ոլորտում հիմնական իրադարձություններն էին բուրժուական

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

HH shinanyuteri ardyunaberutyun@ . / ՀՀ շինանյութերի արյունաբերություն : Նյութը 40 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Նախաբան ԳԼՈՒԽ 1 Շինանյութերի արդյունաբերության դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման գործում ԳԼՈՒԽ 2 ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերության հումքային բազան ԳԼՈՒԽ 3 ՀՀ շինանյութերի արյունաբերության զարգացման և տեղաբաշխման արդի վիճակը ԳԼՈՒԽ 4 ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերության հումքային բազայի