Անվճար ռեֆերատներ

Ekologia / Էկոլոգիա

Alaverdin vorpes bac erknqi tak gtnvox gazaxcik . / Ալավերդին որպես բաց երկնքի տակ գտնվող գազախցիկ : Նյութը ` Ինչպես գիտենք, օդային ավազանը մարդու, կենդանիների ու բույսերի համար անհրաժեշտ օդի աղբյուր է: Սրանից ելնելով, խիստ կարևորվում է օդային ավազանի սանիտարական պահպանության վիճակը: Հենց մթնոլորտի աղտոտվածությունն է պատճառ դառնում զանազան հիվանդությունների առաջացմանը: Այսօր Ալավերդի քաղաքում շատ

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Poxadardz chanachman hamadzaynagrer . / Փոխադարձ ճանաչման համաձայնագրեր : Նյութը ` Այն դեպքում, երբ ժամանակին կազմված փոխադարձ ճանաչման համաձայնագրերը պահանջում են մյուս կողմի արդյունքների ընդունում, գործնականում մյուս կողմի հետ սահմանած համաձայնագիրը կարող է ներկայացվել տարբեր արժեքներ ունեցող ձևերից մեկի տեսքով` կախված այն բանից, թե ովքեր են համաձայնագրի կողմերը: Համաձայնագրերը կարող են տարբերվել կախված այն բանից,

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Azgayin petakan joxovrdakan qaxaqakanutyun@ ev mijazgayin hamagorcakcutyun@ ayd volortum . / Ազգային պետական ժողովրդական քաղաքականությունը և միջազգային համագործակցությունը այդ ոլորտում : Նյութը ` Կայուն պետության գրավականը ամուր և դինամիկ տնտեսությունն է: Իսկ ինչպե՞ս է հաստատվում այդ ամուր և դինամիկ տնտեսությունը: Այդպիսի տնտեսությունը հաստատվում է ինքնաբերաբա՞ր, թե՞ պետության անմիջական միջամտության և կարգավորման մեխանիզմների շնորհիվ: Այս հարցի

Divanagitutyun / Դիվանագիտություն

Asurbanipal arqayi qaxaqakanutyun@ . / Ասուրբանիպալ արքայի քաղաքականությունը : Նյութը ` Ասորեստանի վերջին հզոր արքան եղել է Ասուրբանիպալը/մ.թ.ա. 668-626/: Այս քաղաքագետի անձի և վարած քաղաքականության մասին բավական շատ փաստեր են հայտնաբերվել Սարգոնների պետական արխիվի և գրադարանի հայտանոգրծման արդյունքում, որոնք գտնվել են Նինվեի և Քույունջիկի թագավորական պալատների ավերակներում: Սարգոնների սեպագիր գրադարանը բանական հարուստ նյութ է պարունակում

Gitutyun / Գիտություն

Stamatologian vorpes gitutyun . / Ստոմոտոլոգիան որպես գիտություն : Նյութը ` Ստոմատոլոգիան (stoma – բերանի խոռոչ, logos – գիտություն) – գիտություն է, որը ուսումնասիրում է դիմածնոտային համակարգի օրգանների և հյուսվածքների հիվանդությունների պատճառագիտությունը, ախտածնությունը, կլինիկան, ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման հարցերը: Ստոմատոլգան իր հերթին բաժանվում է հետևյալ բաժինների՝ թերապևտիկ, օրթոպեդիկ և վիրաբուժական: Թերապևտիկ ստոմատոլոգիան զբաղվում է ատամների

Bjshkutyun / Բժշկություն

Karies . / Կարիես : Նյութը ` Կարիեսը – դա ոսկրային հյուսվածքների ախտաբանական պրոցես է, որը ընթանում է նրա ապահանքայնացումով, այսինքն կալցիումի իոնների դուրս նղումով: կարիեսով առավել հաճախ ախրահարվում են ատամների կարծր հյուսվածքները: Ատամների կարծր հյուսվածքների կարիեսը դասակարգվում են I.Ըստ կարիոզ պրոցեսի ընթացքի 1.Սուր կարիես – երբ կարիոզ պրոցեսը ընթանում է արագ, կարիոզ խոռոչի պատերը

Bjshkutyun / Բժշկություն

Ergonomika ev anvtangutyan kanonner@ . / Էրգոնոմիկա և անվտանգության կանոնները: Նյութը ` Էրգոնոմիկա տերմինը առաջին անգամ առաջարկել է 1857 թվականին լեհ գիտնական Յաստշեմբովսկին: Էրգոնոմիկան (ergon – աշխատանք, nomos – օրենք) – գիտություն է, որը զբաղվում է մարդու ֆունկցիոնալ հնարավորություններով աշխատանքային պայմաններում՝ նրա համար աշխատանքային օպտիմալ պայմաններ ստեղծելու նպաակով, ինչը կդարձնի աշխատանքը առավել արդյունավետ, իսկ աշխատողին

Bjshkutyun / Բժշկություն

Camich mkanneri anatomia . / Ծամիչ մկանների անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և բիոմեխանիկա : Նյութը ` Բիոմեխանիական դա գիտություն է մարդու և կենդանիների շարժումների մասին: Ծամողական ապարատի բիոմեխանիկան հետազոտում է մարդու ստորին ծնոտի շարժումները ծամելու, խոսելու, ուտելու, երգելու ծիծաղի և այնի ժամանակ, ինչպես նաև քունքստործնոտային հոդի տարբեր հարաբերությունները այս պրոցեսների ժամանակ: Ստորին ծնոտի շարժումները հետևանք են ծամիչ

Bjshkutyun / Բժշկություն

Armataxoxovakneri lecavorman nyuter . / Արմատախողովակների լեցավորման նյութեր : Նյութը` Արմատախողովակի լեցավորումը հանդիսանում է էնդոդոնտիկ բուժման վերջնական փուլը: Լեցավորման նպատակն է արմատախողովակի հերմետիկ մեկուսացումը, ինչը մի կողմից կանխում է հարարմատային հյուսվածքների էքսուդատի, հյուսվածքային հեղուկի և մանրէների ներխուժումը, իսկ մյուս կողմից մեկուսացնում է պերիոդոնտալ հյուսվածքները արմատախողովակի բաղադրությունից, մասնավորապես, միկրոֆլորայից: Արմատախողովակի լեցավորման նյութերը պետք է համապատասխանեն հետևյալ

Bjshkutyun / Բժշկություն

ENDODONTIK BUJMAN JAMANAK ARAJACOX SXALNER EV BARDUTYUNNER . / ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՍԽԱԼՆԵՐ և ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ; Նյութը ` 1. Սխալներ, որոնք առաջանում են ատամի խոռոչի բացման ժամանակ, այսինքն էնդոդոնտիկ մուտք ստեղծելու ընթացքում: ա) ատամի խոռոչի ոչ բավարար բացում, ինչը կարող է տեղի ունենալ ատամի տեղագրական անատոմիան լավ չիմանակու պատճառով: Բարդություններ` – բժիշկը կարող է

Bjshkutyun / Բժշկություն

Berani xorochi anatomia ev hyusvacqabanutyun . / Բերանի խոռոչի անատոմիա և հյուսվածաբանություն : Նյութը ` Բերանի խոռոչը (cavitas oris) – հանդիսանում է մարսողական համակարգի սկզբնական հատվածը, որը սահմանափակվում է առջևից` շրթերով, կողքերից` այտերով, վերևից` կարծր և փափուկ քիմքը, հետևից բկանցքով, իսկ ստորին սահման է հանդիսանում բերանի խոռոչի հատակը: Բերանի խոռոչը դա մեկ օրգան չէ, այլ

Bjshkutyun / Բժշկություն

Lsoghutyun . / Լսողություն : Նյութը ` Լսողության ընկալման զարգացումը բառերով Որպես կանոն երկրորդ կիսամյակը հատկացվում ուսուցողական գործունեության կազմակերպման ցանկացած ձևով: Այսպիսով Լսողության ընկալման զարգացումը բառերով իրագործվում է հանրակրթական դասերի ժամանակ ուսուցիչը կարոխ է առաջարկել մի քանի մեկուսացած բառեր որպեսզի դրանք տարբերվեն լսողությամբ: Նույն տիպի աշխատանք կարելի է կիրառել խմբակաին,ռիտմիկ երաժշտական դասընթացների ժամանակ: Անհատական դասընթացների

Bjshkutyun / Բժշկություն

Anemianer . / Անեմիաներ: Նյութը ` Անեմիան ախտաբանական վիճակ է, որը բնութագրվում է օրգանիզմում արյան միավոր ծավալում հեմոգլոբինի քանակի իջեցումով, որը որպես կանոն ուղեկցվում է էրիթրոպենիայով: Դասակարգվում են՝ պոստհեմոռագիկ, հեմոլիտիկ և դիսէրիթրոպոետիկ անեմիաներ: Պոստհեմոռագիկ անեմիաներ: Զարգացման պատճառը արյան կորուստն է: Կախված արյան կորստի արագությունից տարբերում են՝ սուր և խրոնիկ պոստհեմոռագիկ անիմիաներ: Սուրը զարգանում է արյան

Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan artadrutyan mitumner@ . / Արդյունաբերական արտադրության միտումները : Նյութը ` Հայաստանի Հանրապետությունը բազմաճյուղ արդյունաբերական ներուժ ունեցող երկիր է: Այս ճյուղը կազմում է ՀՆԱ-ի ավելի քան 18%-ը եւ ընդգրկում է զբաղվածների ընդհանուր թվաքանակի 15%-ից ավելին: 2005 թվականին հանրապետությունում ընթացիկ գներով թողարկվել է` 651.4 մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2004թ. նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել

Arvest / Արվեստ

Hambardzman teman haykakan arvestum . / Համբարձման թեման հայկական արվեստում: Նյութը ` 4-րդ դարից հետո մինչև 8-րդ դարը մեր մշակույթի նշանակալից զարգացման շրջաններից մեկն է: Այդ դարում հայ հին ճարտարապետությունը հասնում է աննախընթաց բարձրության՝ հրաշակերտելով արվեստի այնպիսի համաշխարհային գլուխգործոց, ինչպիսին է Զվարթնոցը: Թորամանյանը միայն Շիրակի և Այրարատի մի քանի շրջաններում հաշվում է 8-րդ դարից մնացած