Անվճար ռեֆերատներ

Arvest / Արվեստ

Qochari . / Քոչարի : Նյութը ` Քոչարի Դժվար է ասել, թե քանի տարեկան է պարը: Նրա կենսագրությունը գրվում է անհիշելի ժամանակներից ու կշարունակվի գրվել, քանի դեռ մարդկանց հոգում չի մարել գեղեցիկը ներկայացնելու ու պարի շարժումներով ապրելու ցանկությունը: Պարը երաշտության արձագանքն է, մելոդիկ եվ ռիթմիկ հնչյուն, որը դառնում է մարդկային մարմնի մելոդիկ եվ ռիթմիկ շարժում,

Informatika / Ինֆորմատիկա

Tntesakan informatika . / Տնտեսական ինֆորմատիկա: Նյութը ` Իր գործունեության բոլո բնագավռներում մարդը անընդհատ որոշումներ է կայացնում: Որոշումներ ընդունելու կարևոր մասը կապված է արտադրության հետ, ինչքան մեծ է արտադրության ծավալը, այնքան ավելի դժվար է որոշումներ ընդունել, հետևաբար նաև մեծ է սխալ թույլ տալու հավանականությունը: Հարցէ առաջանում, թե հնարավոր չէ արդյոք այսպիսի սխալներից խուսափելու համար օգտագործել

Informatika / Ինֆորմատիկա

Informaciayi kodavorman ev dasakargman hamakarger . / Ինֆորմացիայի կոդավորման և դասակարգման համակարգեր: Նյութը ` Ինֆորմացիայի կոդավորումը բնորոշում է հաստատությունների և կազմակերպությունների կառավարման գործունեության ձաստաթղթերի փաստաթղթավորման հետ կապված աշխատանքների ամբողջականությունը: Փաստաթուղթ հասկացության միջոցով բնորոշվում է այն ինֆորմացիան, որը ցանկացած ձևով գրանցվում է ցանկացած նյութի վրա, որը հրապարակվում կամ ստացվում էցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի կողմից ցանկացած

Informatika / Ինֆորմատիկա

Informacia u entropia . / Ինֆորմացիա և էնտրոպիա: Ինֆորմացիա հասկացության կառուցվածքը և տեսակները : Նյութը ` Ինֆորմացիայի տեսությունը կառավարման ընդհանուր տեսության` կիբեռնետիկայի, բաժիններից մեկն է, որն ուսումնսաիրում է կառավարման և կապի համակարգում ինֆորմացիայի հաղորդման, պահպանման, ընսդունման հաղորդման և մշակման հարցերով: Այս բոլոր խնդիրները լուծվում են քանակական տեսակետից: Տարբերում ենք ընդհատ և անընդհատ համակարգեր, որոնցում ինֆորմացիոն

Informatika / Ինֆորմատիկա

Hamerkrayin, taracqayin, texayin hamakargchayin canceri karucvacq@ . / Համերկրային, տարածքային և տեղային համակարգչային ցանցերի կառուցվածքը, տեխնիկական և ծրագրային ապահովումները : Նյութը ` Համերկրային ցանցերի կառուցվածքային համակարգի և ծրագրային ապահոման համակարգը հանդիսանում է համակարգչային ծրագրերի բազային կոմպլեքս, որը թույլ է տալիս ապահովվել համակարգչի ապարատային միջոցների ղեկավարումը, ֆայլերի հետ աշխատանքը, տվյալների մուտքագրումն ու ելքագրումը, ինչպես նաև ներդրված

Informatika / Ինֆորմատիկա

Hamakargchi multimediayi karucvacq@ ev texnologian . / Համակարգչի մուլտիմեդիայի կառուցվածքը և տեխնոլոգիան : Նյութը ՝ Սկզբնական շրջանում, առաջին համակարգիչներում, ձայնային ազդանշաններ արձակելու համար օգտագործվում էր ներդված բարձրախոսը: 1990-ական թվկաններից համակարգիչները համալրվում են ձայնային հատուկ պտասալով` audiocard, որի օգնությամբ վերարտադրվում է ստերիոձայն և բարձրորակ երաժշտություն: Ձայնային տպասալերն ունենում են ստերեոելք, որին կարող են միացվել ստերեոհամակարգեր: Բացի

Informatika / Ինֆորմատիկա

Cikleri kazmakerpman operator . / Ցիկլերի կազմակերպման օպերատորներ: Նյութը ՝ Առավել զարգացան են համարվում ցիկլերի կազմակերպկան այնպիսի օպերատորներ, ինչպիսիք են, OS/360 (IBM ընկերություն), SCOPE (CDC ընկերություն) և այլն, որոնք կատարում են բազմապրոցեսորային ֆունկցիաներ: Ներկայումս առավել կիառել են Microsoft ընկերության կողմից մշակված Windows ընտանիքի օպերացիոն համակարգերը, որոնք հասանելի են բոլոր օգտվողների համար, քանի որ դրանց կառուցվածքը

Informatika / Ինֆորմատիկա

Avtomat karavarman mikroprocesorayin hamakarger . / Ավտոմատ կառավարան միկրոպրոցեսորային համակարգեր : Նյութը ՝ Դիտարկենք «Ֆիատ-Պանդա 30» մարդատար ավտոմեքենաների համար մշակված միկրոպրոցեսորային համակարգը: Համակարգի կատարողական մեխանիզմը հանդիսանում է վակուումային օժանդակ 20 խուցը, որի կոթը 22 լծակի իջոցով ազդում է 5 կցման սեղմող 4 առանցքակալի վրա: Վակուումային օժանդակ խցի համար նոսրացման աղբյուր է հանդիսանում շարժիչի 7 ներթողման

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Makarenkoyi gorcuneutyun@ . / Մակարենկոյի գործունեությունը : Նյութը ` Խորհրդային մանկավարժության նշանակալից նվաճումներից էր կայուն և արդյունավետ գործող դաստիարակչական համակարգը: Այն ընդգրկում էր երեխաների գործունեության գրեթե բոլոր տիրույթները և համարվում պետական ներքին քաղաքականության գերակա ոլորտներից մեկը: Դաստիարակության ելակետային գաղափարը ,կոլեկտիվն էր, իսկ արժեքային համակարգի հիմքում ընկած էին կոլեկտիվի ու հանրության շահերի առաջ հանրակրթության կազմակերպման հիմնահարցերը

Hogebanutyun / Հոգեբանություն

Derahas@ ev poxoc@ . / Դեռահասը և փողոցը : Նյութը ՝ Ինչպես ամեն մի նոր սերունդ, այնպես էլ տվյալ սերնդին պատկանող յուրաքանչյուր առանձին մարդ աշխարհ գալով գտնում է արդեն պատրաստի որոշակի կենսապայմաններ, հենց դրանք էլ հնարավոր են դարձնում նրա գործունեության այս կամ այն բովանդակությունը: Դրա համար էլ թեպետ դեռահասի հոգեկանի զարգացման մեջ մատնանշում ենք որոշակի

Grakanutyun / Գրականություն

Mtavorakanutyun / Մտավորականություն: Նյութը ` Ինտելիգենցիան լայն կրթվածությունն է, ավելացրած մտավոր ու բարոյական ազատությունը: Ինտելիգենտը հոգու վիճակ է: Դ.Ս.Լիխաչև ՚՚Մտավորականություն՚՚ բառի սկզբնաղբյուր հանդիսանում է լատինական intellegentia բառը, որը նշանակում է ՚՚ըմբռնում, դատողություն, ճանաչողական ուժ, ընկալման ընդունակություն՚՚: ՚՚Մտավորականությունն այն է, ինչի միջոցով հոգին ճանաչում է, թե ինչպիսիք են առարկաները, ինչպիսին է շրջապատող աշխարհը՚՚ : Հետագայում Բոեցիուսի

Hogebanutyun / Հոգեբանություն

Andzi hogebanakan-hasarakakan hatkanishner@ . / Անձի հոգեբանական-հասարակական հատկանիշները: Նյութը ` Ուղղակի թե անուղղակի անձի էության ճանաչման շուրջն են պտտվում փիլիսոփայության մյուս բոլոր հարցերը: Եթե փիլիսոփայության համար անվիճելի է կենսաբանության և մարդաբանության կողմից ապացուցված այն եզրակացությունը, որ մարդը կենդանական աշխարհի աստիճանական և երկարատև բնական զարգացման արդյունք է, ապա նույնը չի կարելի ասել նրա տարբերակիչ տեսակային հատկությունների՝

Pilisopayutyun / Փիլիսոփայություն

Goyutyun ev chgoyutyun. / Գոյություն և չգոյություն: Նյութը ` Ամենօրյան խոսակցական լեզվում գոյությունը նշանակում է կյանք, գոյություն ունենալու փաստ: Փիլիսոփայության մեջ այդ հասկցությանը տրվում է ընդհանրացված և ունիվերսալ բնույթ: Այդ հասկցության փոխարեն փիլիսոփաները հաճախ օգտագործում են Ունիվերսումա բառը, որի տակ հասկացվում է միակ ինքնաբավ ամբողջություն, որն իրենից դուրս ոչինչ չի թողնում: Երբ խոսում են գոյի

Kron / Կրոն

Qristoneakan baroyagitutyun@ vorpes patanineri hogevor pashtpanutyan mijoc . / Քրիստոնեական բարոյագիտությունը որպես պատանիների հոգևոր պաշտպանության միջոց: Նյութը ` Պատանեկությունը բարդ ու բազմակողմանի երևույթ է: Պատանեկության մասին շատ տեսություններ են ստեղծվել: Կենսաբանական տեսությունները մարդու կյանքի այդ հատվածում դիտվում են որպես փուլ, ենթադրելով, որ աճի կենսաբանական պրոցեսներն են կանխորոշում մնացած բոլոր երևույթները: Հոգեբանական տեսությունները ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացնում

Kron / Կրոն

Druzner@ ev druzakan kron@ . / Դրուզները և դրուզական կրոնը : Նյութը ` Դրուզները արաբալեզու էթնոկրոնական խումբ են, որը հանդիսանում է իսլամիզմի ճյուղավորումներից մեկը: Դրուզները բնակվում են Լիբանանում, Սիրիայում, հորդանանոփւմ և Իսրայելում: Բազմաթիվ դրուզակային խմբեր կամ ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Ֆրանսիայում և այլ երկրներում, որոնցում բնակվում են ներգաղթածների հետնորդները: Դրուզների կրոնը 11-րդ դարում շեղվեց իսլամիստների շիական սեկտայից