Անվճար ռեֆերատներ

Islam@ Fransiayum ev Germaniayum / Իսլամը Ֆրանսիայում և Գերմանիայում

Islam@ Fransiayum ev Germaniayum / Իսլամը Ֆրանսիայում և Գերմանիայում : Նյութը ` Քաղաքացիական հասարակություն, կրոն և ինտեգրացիա. Իսլամը Ֆրանսիայում և Գերմանիայում Ռիվա Կաստորյանո, Փարիզի հասարակական գիտությունների հոտազոտությունների Բարձր Դպրոցի փիլիսոփայության դոկտոր: 1984-1987թթ. դասավանդել է Հարվարդի համալսարանում: 1988-ից դասավանդում է Սեանս Պո եւ մի շարք այլ հեղինակավոր համալսարաններում: Հոդվածը հրատարակվում է հեղինակի համաձայնությամբ: Այս հոդվածը դիտարկում

Ansharj guyqi hashvaharman karg@ Rusastani dashnutyunum / Անշարժ գույքի հաշվառման կարգը Ռուսաստանի Դաշնությունում

Ansharj guyqi hashvaharman karg@ Rusastani dshnutyunum / Անշարժ գույքի հաշվառման կարգը Ռուսաստանի Դաշնությունում : Նյութը ` ՌԴ-ում առկա անշարժ պետական գույքը` անկախ սեփականության ձևից, ենթակա է պետական հաշվառման: Անշարժ գույքի հաշվառումը կատարվում է անշարժ գույքի առկայության, նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևերի, դրա որակի ու քանակի, տեսքի և տեսականու վերաբերյալ հավաք տվայալներ ստանալու, անշարժ գույքի գնահատման,

Qartuxarakan gorc / Քարտուղարական գործ

Qartuxarakan gorc / Քարտուղարական գործ : Նյութը ` Քարտուղարական գործը իրենից ներկայացնում է ցանկացած տեսակի տեղեկատվության հետ կատարվող մշակման աշխատանքների ամբողջությունը: Քարտուղարությունը զբաղվում է տարբեր տեսակի փաստաթղթերով ու դրանց մեջ կարևոր են նաև պաշտոնական հրահանգներ պարունակող փաստաթղթերը, որոնց մասին աշխատանքում խոսվում է ու որպես օրինակ բերված է հրաման պարունակող մի փաստաթղթի ձևաթերթը:Քարտուղարությունը հսկայական նշանակություն կարող

Poxadardz chvcharumner@ ev dranc lucman uxiner@ / Փոխադարձ չվճարումները և դրանց լուծման ուղիները

Poxadardz chvcharumner@ ev dranc lucman uxiner@ / Փոխադարձ չվճարումները և դրանց լուծման ուղիները : Նյութը ` Փոխադարձ չվճարումների հիմնախնդիրը բարդ է և բազմագործոն: Նրա արմատները գտնվում են ապահավասարակշռված տնտեսության, արժեզրկման բարձր մակարդակի, նախկին ԽՍՀՄ պետությունների միջև կապերի խզման խորքերում: Չվճարումների պատճառները շատ են: Նախ, ամենից առաջ դաարտադրական ծախսերի ստեղծված աղավաղված կառուցվածքն է: Նյութական ծախերի բաժինը,

Marzpet@ marzum kentroni nerkayacucich / Մարզպետը մարզում կենտրոնի ներկայացուցիչ

Marzpet@ marzum kentroni nerkayacucich / Մարզպետը մարզում կենտրոնի ներկայացուցիչ : Նյութը ` Իրավագիտության մեջ տարբերում են պետական կառավարումը լայն իմաստով՝ որպես պետական իշխանության երեք ճյուղերի գործառույթների իրացում, և նեղ իմաստով՝ որպես միայն գործադիր իշխանության իրացում: Վերջինս իրականացնում Է գործադիր իշխանության մարմինների համակարգը (ՀՀ կառավարություն, նախարարություններ, մարզպետարաններ և այլն), որը ղեկավարում և ուղղություն է տալիս ենթակա

Ogyust Kont / Օգյուստ Կոնտ

Ogyust Kont / Օգյուստ Կոնտ : Նյութը ` Օգյուստ Կոնտը/1798-1857/ սոցիոլոգիայի` որպես ինքնուրույն գիտության հիմնադիրն է: Հենց նրան է պատկանում նաև ՚՚սոցիոլոգիա՚՚ տերմինը, որը առաջացել է լատիներեն societas բառից /նշանակում է հասարակություն/ և հունարեն logos բառից /նշանակում է գիտություն/: Որոշ ժամանակ նա աշխատել է որպես քարտուղար հայտնի ֆրանսիացի սոցիալիստ-ուտոպիստ Քլոդ Անրի դե Սեն-Սիմենի մոտև մեծապես

Amartya Kumar Sen / Ամարտիյա Կումար Սեն

Amartya Kumar Sen / Ամարտիյա Կումար Սեն : Նյութը ` 1998 թ. տնտեսագիտության բնագավառում Ալֆրեդ Նոբելի անվան մրցանակակիր Ամարտիյա Սեն Բարեկեցության տնտեսագիտական տեսության մեջ ունեցած ներդրման համար Ամարտիյա Կումար Սենը (Amartya Kumar Sen) ծնվել է 1933 թվականի նոյեմբերի 3-ին Հնդկաստանի Բենգալիա նահանգի Սանտինիկիտանում: Նա հնդկացի տնտեսագետ է: 1998 թ. Նոբելյան մրցանակակիր է` «Բարեկեցության տնտեսագիտական տեսության

Dualizmi tesutyun ev velucutyunner / Դուալիզմի տեսություն և վերլուծություններ

Dualizmi tesutyun ev velucutyunner / Դուալիզմի տեսություն և վերլուծություններ : Նյութը ` Դուալիզմի տեսությունը համարվում է ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկը: Այս հայտնագործությունը վերաբերվում է ուղղագծային ծրագրավորման կապին այլ ուղղագծային ծրագրավորման հետ, որը կոչվում է դուալիզմ: Հիմնական խնդրի և դուալ խնդրի տարբերությունը ապացուցում է, նրանց չափազանց կարևորությունը այն մասին, որ սրանք օգնում են գտնել խնդրի օպտիմալ լուծումը,

Kyanqi ktak / Կյանքի կտակ

Kyanqi ktak / Կյանքի կտակ : Նյութը ` Դեռ վաղ ժամանակներից մարդու կյանքը եղել է փիլիսոփայական խորհումների առարկա, սակայն ոչ միշտ է կանգնած եղել փիլիսոփաների ուշադրության կենտրոնում: Մարդու կյանքում կարևորվում է կյանքի «կտակը», այսինքն` մարդու կյանքի արդյունքները: Մարդը ներգրավված է պատմական շարժման մեջ, պատասխանատու է ոչ միայն իր, այլև մյուս մարդկանց առաջ: Այսօրվա կյանքում մարդը

Marsilio Fichinoyi Norplatonakanutyan pilisopayutyun@ / Մարսիլիո Ֆիչինոյի նորպլատոնականության փիլիսոփայությունը

Marsilio Fichinoyi Norplatonakanutyan pilisopayutyun@ / Մարսիլիո Ֆիչինոյի նորպլատոնականության փիլիսոփայությունը : Նյութը ` Վերածննդի դարաշրջանում Պլատոնի և նորպլատոնական փիլիսոփայության վերածնությունը կապված է ֆլորենցյան նորպլատոնականների, հատկապես Մարսիլիո Ֆիչինոյի և Ջովանի Պիկո դելա Միրանդոլայի անվան հետ: Մարսիլիո Ֆիչինոն (1433-1499) կրթություն է ստացել Ֆլորենցիայում և Պիզայում, որտեղ խորապես ուսումնասիրել է անտիկ փիլիսոփայությունը: 1462թվականին Ֆլորենցիայի թագավոր Կոզիմո Մեդիչիի հովանավորությամբ հիմնադրվում

Pilisopayutyun Girq / Փիլիսոփայության գիրք

Pilisopayutyun Girq / Փիլիսոփայության գիրք Նյութը` Ներածություն Գլ. I ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ «1 Փիլիսոփայության ծագումը «2 Փիլիսոփայության առարկայական ոլորտը « 3. Փիլիսոփայության իմացաբանական — մեթոդաբանական գործառույթը (ֆունկցիա) «4.Աշխարհայացքայինը փիլիսոփայական գիտելիքում ա. Աշխարհայացքի էությունը և առաջատար դերը մարդու մտածելակերպում ու գործելակերպում բ. Աշխարհայացք և գաղափարախոսություն գ. Աշխարհայացքի տարատեսակները գ. Կրոնը և փիլիսոփայությունը

Inch e pilisopayutyun@ / Ի՞նչ է փիլիսոփայությունը

Inch e pilisopayutyun@ / Ի՞նչ է փիլիսոփայությունը : Նյութը ` Փիլիսոփայություն բառն ունի հունական ծագում: Այն առաջացել է հունարեն ,սիրելե և ,իմաստությունե բառերից: Այսինքն՝ փիլիսոփայություն թարգմանաբար նշանակում է ,իմաստության հանդեպ սերե: Հայ մատենագրության մեջ ,փիլիսոփայությունե տերմինին զուգահեռ գործածվել է նաև ,իմաստասիրությունե տերմինը: Փիլիսոփայությունը սկիզբ է առել մ.թ.ա. 7-րդ դարում: Դա կարելի էր համարել աշխարհը ռացիոնալ

Sufizmi Pilisopayutyun@ / Սուֆիզմի փիլիսոփայությունը

Sufizmi Pilisopayutyun@ / Սուֆիզմի փիլիսոփայությունը : Նյութը ` Ներածություն Սուֆիզմն իրենից ներկայացնում է առեղծվածային, կրոնա-փիլիսոփայական աշխարհայացք իսլամում, որի ներկայացուցիչները համարում են, որ սեփական հոգեբանակն փորձի միջոցով մարդու անմիջական հոգեկան հաղորդակցությունը աստվածայինի հետ: սուֆիզմն իր ժամանակի միակ առեղծվածայի աշխարհայացքը չէր, այսպիսի ուղղություններ առաջել էին նաև բուդդայականության, ինդուիզմի, քրիստոնեության մեջ: Սուֆիզմի հիմնական փիլիսոփայությունը և Իբն ալ’Արաբիի կյանքն

Kin@ ev karieran / Կինը և կարիերան

Kin@ ev karieran / Կինը և կարիերան: Նյութը ` Կանանց մասնագիտական աճը և նրանց փորձը կառավարման մեխանիզմ մտնելու` նրանց հաճած դնում է ընտրության առջև` կարիերան կամ ընտանիքը: Այն մասին, որ այս կյանքի գործունեությունները կնոջ համար համարվում են ընտրական` հաստատում են սոցիոլոգիական հարցումները. մասսայական ինֆորմացիոն միջոցների հրապարակայնություններում, կանանց ինքնագանահատումը իրենց կյանքի ձգտումների և առավելություն տալու վերաբերյալ:

Chinastani tntesakan drutyun@ 20-rd darum / Չինաստանի տնտեսական դրությունը 20 րդ դարում

Chinastani tntesakan drutyun@ 20-rd darum / Չինաստանի տնտեսական դրությունը 20 րդ դարում : Նյութը` Ներածություն Աշխատանքում նկարագրված է Չինաստանի տնտեսական դրությունը 20-րդ դարում: Բերված են երկրի ղեկավարներ փորձերը տնտեսական աճի տեմպերի արագացման ու տնտեսության զարգացման ուղղությամբ կատարված նրանց քայլերը, ու նրանց ձեռնարկած միջոցառումների հանգեցրած հետևանքները: Աշխատանքի մեջ նշված են նաև տարբեր տարիների որոշակի տնտեսական ցուցանիշներ: