Անշարժ գույք

Կուրսային : Ansharj guyqi shukan ev kadastri petakan komitei gorcuneutyun@ HH um / Անշարժ գույքի շուկան և կադաստրի պետական կոմիտեի գործունեությունը ՀՀ-ում

Կուրսային : Ansharj guyqi shukan ev kadastri petakan komitei gorcuneutyun@ HH um / Անշարժ գույքի շուկան և կադաստրի պետական կոմիտեի գործունեությունը ՀՀ-ում Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Անշարժ գույքի շուկան և արդի վիճակը ՀՀ-ում 2. Անշարժ գույքի շուկայի կառավարման մարմինները և կարգավորման իրավական դաշտը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Petakan guyq / Պետական գույք

Petakan guyq / Պետական գույք : Նյութը 94 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ1.Պետական սեփականության գնահատման տեսամեթոդաբանական հիմքերը ՀՀ-ում 1.1 Պետական գույքի հաշվառումը, գնահատումը և իրագործման գործընթացը ՀՀ-ում 1.2 Պետական գույքի կառավարման տնտեսական արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը Գլուխ 2. Պետական գույքի կառավարման ներկա վիճակի վերլուծությունը ՀՀ-ում 2.1 Պետական գույքի հաշվառման և

Ansharj guyqi hashvaharman karg@ Rusastani dashnutyunum / Անշարժ գույքի հաշվառման կարգը Ռուսաստանի Դաշնությունում

Ansharj guyqi hashvaharman karg@ Rusastani dshnutyunum / Անշարժ գույքի հաշվառման կարգը Ռուսաստանի Դաշնությունում : Նյութը ` ՌԴ-ում առկա անշարժ պետական գույքը` անկախ սեփականության ձևից, ենթակա է պետական հաշվառման: Անշարժ գույքի հաշվառումը կատարվում է անշարժ գույքի առկայության, նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևերի, դրա որակի ու քանակի, տեսքի և տեսականու վերաբերյալ հավաք տվայալներ ստանալու, անշարժ գույքի գնահատման,

Ansharj guyqi hashvarman ev gnahatman nerka gorc@ntac@ HH-um / Անշարժ գույքի հաշվառման և գնահատման ներկա գործընթացը ՀՀ -ում

Ansharj guyqi hashvarman ev gnahatman nerka gorc@ntac@ HH-um / Անշարժ գույքի հաշվառման և գնահատման ներկա գործընթացը ՀՀ -ում : Նյութը 60 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանադակություն Ներածություն Գլուխ 1. Անշարժ գույքի օբյեկտները և դրանց դասակարգումը 1.1. Անշարժ գույքի շուկան և դրա օբյեկտները ՀՀ-ում 1.2. Անշարժ գույքի կառավարման հայեցակարգը և դրա իրագործման