Ֆիզիկա

Ռեֆերատներ : Taracutyan ev Jamanaki hamachaputyuny ev nra drsevorumy fizikayum / Տարածության և ժամանակի համաչափությունը և նրա դրսևորումը ֆիզիկայում

Ռեֆերատներ : Taracutyan ev Jamanaki hamachaputyuny ev nra drsevorumy fizikayum / Տարածության և ժամանակի համաչափությունը և նրա դրսևորումը ֆիզիկայում: Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Akustikayi makeresayin aliqner / Ակուստիկայի մակերեսային ալիքներ

Akustikayi makeresayin aliqner / Ակուստիկայի մակերեսային ալիքներ : Նյութը 81 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. ԱՄԱ-ի վրա զտիչներ, դրանց հիմնական բնութագրերը և կառուցվածքը 1.1 ԱՄԱ-ի վրա սարքավորումների տեսակները և օգտագործման բնագավառները 1.2 Ակուստիկ ալիքների առավելությունները և տեսակները 1.3 ԱՄԱ-ի վրա զտիչների առանձնահատկությունները 1.4 ԱՄԱ-ի վրա զտիչների կառուցվածքը և

Zil meqenayi argelakman hamakarg / Զիլ ա/մ-ի արգելակման համակարգը

Zil meqenayi argelakman hamakarg / Զիլ ա/մ-ի արգելակման համակարգը Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Զիլ ա/մ-ի արգելակման համակարգը Այսօր անհնար է խոսել որևէ ավտոմեքենայի անվտանգության մասին, եթե այն չունի արդյունավետ արգելակային կառավարում: Իսկ վերջինս, ըստ Եվրոպական տնտեսական միությանն անդամագրված երկրների պահանջների, պետք է կազմված լինի արգելակային հետևյալ համակարգերից.

Audi avtomeqenayi argelakman hamakarg / Աուդի ավտոմեքենայի արգելակման համակարգ

Audi avtomeqenayi argelakman hamakarg / Աուդի ավտոմեքենայի արգելակման համակարգ: Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Ցանկացած ավտոմեքենայի արգելակման համակարգը ամենակարևոր համակարգերից մեկն է, որն ապահովում է վարորդի, ուղևորների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի անվտանգությունը: Անսարքության ամենաչնչին նշանները պետք է անմիջապես շտկվեն: Նույնիսկ դրանց կասկածները պետք է ավտոսրահում կոնսուլտացիայի մեկնելու և համակարգն ամբողջությամբ ստուգելու

Opel avtomeqenayi argelakman hamakarg / Օպել ավտոմեքենայի արգելակման համակարգ

Opel avtomeqenayi argelakman hamakarg / Օպել ավտոմեքենայի արգելակման համակարգ : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : “OPEL ASRTA” ա/մ-ի հակաշրջափակիչ արգելակային համակարգը հարկ է տրամադրել անսարքությունների արագ ու հստակ ախտորոշման համար նախատեսված մասնագետներին: Հավաքական սարքավորումների հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է չվնասել էլեկտրոնային կառավարման բլոկները: Պետք է հանել էլեկտրոնային սարքավորումները մեքենաներից բարձր ջերմաստիճանների հետ

Bmw avtomeqenayi argelakman hamakarg / ԲՄՎ ավտոմեքենայի արգելակման համակարգ

Bmw avtomeqenayi argelakman hamakarg / ԲՄՎ ավտոմեքենայի արգելակման համակարգ Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Ցանկացած ավտոմեքենայի արգելակման համակարգը ամենակարևոր համակարգերից մեկն է, որն ապահովում է վարորդի, ուղևորների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի անվտանգությունը: Անսարքության ամենաչնչին նշանները պետք է անմիջապես շտկվեն: Նույնիսկ դրանց կասկածները պետք է ավտոսրահում կոնսուլտացիայի մեկնելու և համակարգն ամբողջությամբ ստուգելու առիթ

Fizika / Ֆիզիկա

Shtern Herlaxi pordz@ .  / Շտեռն-Հերլախի փորձը : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :   Բովանդակություն 1. Պտտվող էլեկտրոնի հիպոթեզը 2. Շտեռն-Հերլախի փորձը 3. Մագնիսա-մեխանիկական էֆֆեկտներ 4. Սպինով էլեկտրոնի քվանտային մեխանիկան   Պտտվող էլեկտրոնի հիպոթեզը Պաուլին ենթադրեց, որ ալկալիական մետաղների սպեկտրերի դուբլիտությունը առաջանում է էլեկտրոններին բնութագրական քվանտային դուբլիտության հետևանքով, որը հնարավոր չէ բացվատրել