Կրթություն

Nerkayacnel krtutyan bovandakutyuny(giteliq, karoxutyun, hmtutyun) gitakan himqery ev skzbunqnery / Ներկայացնել կրթության բովանդակությունը /գիտելիք, կարողություն , հմտություն / գիտական հիմքերը և սկզբունքները :

Nerkayacnel krtutyan bovandakutyuny(giteliq, karoxutyun, hmtutyun) gitakan himqery ev skzbunqnery / Ներկայացնել կրթության բովանդակությունը /գիտելիք, կարողություն , հմտություն / գիտական հիմքերը և սկզբունքները : Նյութը 17 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Կրթության բովանդակություն Բովանդակություն Ներածություն 3 1. Կրթության և դաստիարակության հիմնախնդիրների ուսումնասիրության առարկան 5 2. Կրթությունը՝ որպես սոցիալ-մանկավարժական ինստիտուտ, կառուցվածքը և ֆունկցիաները 11 3.

Giteliqneri makardaki verahskoxutyan stugman ev gnahatman gorcuneutyuny Buhi diagnostikayi hamakargum / Գիտելիքների մակարդակի վերահսկողության ստուգման և գնահատման գործունեությունը Բուհի դիագնոստիկայի համակարգում :

Giteliqneri makardaki verahskoxutyan stugman ev gnahatman gorcuneutyuny Buhi diagnostikayi hamakargum / Գիտելիքների մակարդակի  վերահսկողության ստուգման և գնահատման գործունեությունը Բուհի դիագնոստիկայի  համակարգում : Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Eko dastiarakutyuny ev krtutyuny Shvediayum / Էկո դաստիրակությունը և կրթությունը Շվեդիայում :

Eko dastiarakutyuny ev krtutyuny Shvediayum / Էկո դաստիրակությունը և կրթությունը Շվեդիայում : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Ashxatanqayin kargapahutyun / Աշխատանքային կարգապահություն :

Ashxatanqayin kargapahutyun / Աշխատանքային կարգապահություն : Նյութը 57 էջ է : Գինը 17 000 դրամ :

Ռեֆերատ : Nerarakan dprocneri karucvacqy, gorcuneutyuny ev pordzy erexaneri iravunqneri pashtpanutyan tesankyunic / Ներառական դպրոցների կառուցվածքը, գործունեությունը և փորձը երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից

Ռեֆերատ : Nerarakan dprocneri karucvacqy, gorcuneutyuny ev pordzy erexaneri iravunqneri pashtpanutyan tesankyunic / Ներառական դպրոցների կառուցվածքը, գործունեությունը և փորձը երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Ռեֆերատ : Usman kazmakerpman dzevern u cagumy / Ուսման կազմակերպման ձևերն ու ծագումը

Ռեֆերատ : Usman kazmakerpman dzevern u cagumy / Ուսման կազմակերպման ձևերն ու ծագումը : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ:

Ռեֆերատ : Karavarchi kompetencianery krtutyan bovandakutyan tesankyunic / Կառավարչի կոմպետենցիաները կրթության բովանդակության տեսանկյունից

Ռեֆերատ : Karavarchi kompetencianery krtutyan bovandakutyan tesankyunic / Կառավարչի կոմպետենցիաները կրթության բովանդակության տեսանկյունից : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Gitakan karavarman dproc / Գիտական կառավարման դպրոց

Gitakan karavarman dproc / Գիտական կառավարման դպրոց : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Usman kazmakerpman dzeveri cagumn u zargacum@ / Ուսման կազմակերպման ձևերի ծագումն ու զարգացումը

Usman kazmakerpman dzeveri cagumn u zargacum@ / Ուսման կազմակերպման ձևերի ծագումն ու զարգացումը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Արդեն մի քանի հարյուրամյակների պատմություն ունի ուսուցման կազմակերպման, այսպես կոչված, խմբային եղանակը, որն իր պատմական զարգացման ընթացքում կայացել ու ամրապնդվել է երկու հիմնական տարատեսակներով՝ դաս-դասարանային և դասախոսություն-սեմինարային:

Hay kin@ hay irakanutyunum / Հայ կինը հայ իրականությունում

Hay kin@ hay irakanutyunum / Հայ կինը հայ իրականությունում : Նյութը ` Այսօր, ավելի քան երբևե, հակասական են կնոջ կերպարին ներկայացվող պահանջները: Մի կողմից առկա է պահանջմունքը պահպանել դարերից եկող ավանդական ու չափազանց կարևոր դերն ընտանիքում, մյուս կողմից ամենուրեք մարտահրավեր են նետում գործարար կնոջ պատկերները, գայթակղիչ ու գրավիչ արտերկրյա ամսագրերից ու այլ ԶԼՄ-ներից տուն ներթափանցող

Krtutyun / Կրթություն

Krtutyun@ reformaciayi darashrjanum . / Կրթությունը ռեֆորմացիայի դարաշրջանում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Կրթությունը Ռեֆորմացիայի դարաշրջանում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն XIV դարն արդեն նոր դարաշրջանի՝ Վերածննդի ժամանակ էր, որն ըստ էության միջնադարի մշակույթից դեպի նոր ժամանակի մշակույթի անցումային փուլ էր համարվում: Եկեղեցու հեղինակությունը իր տեղը զիջում է հնադարյան մշակույթի

Krtutyun / Կրթություն

Krtutyan karavarman metodner@ . / Կրթության կառավարման մեթոդները : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Կրթության կառավարման մեթոդները Վերջաբան Օգտագործված գրականություն Ժամանակակից կրթության բովանդակության մեջ իր արտահայտությունն են գտնում հասարակության նպատակներն ու ձգտումները : Կրթությունը աշակերտների կողմից գիտական գիտելիքների համակարգի և իմացական կարողությունների ու հմտությունների տիրապետման ու դրանց հիման վրա

Spyurq / Սփյուռք

Spyurqi dproc@ . / Սփյուռքի դպրոցը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Սփյուռքի դպրոցը Վերջաբան Օգտագործված գրականության ցանկ Հայկական Սփյուռքն առաջացավ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Արևմտյան Հայաստանում Թուրքիայի կողմից իրականացված հայ ժողովրդի ցեղասպանության և տեղահանության հետևանքով, երբ հարյուր հազարավոր հայ գաղթականներ համալրեցին աշխարհի տարբեր երկրներում գոյություն ունեցող հայկական համայնքները:

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Dproci tnoreni inovacion tip@ . / Դպրոցի տնօրենի իննովացիոն տիպը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Դպրոցի տնօրենի իննովացիոն տիպն ու նրա իննովացիոն գործունեությունը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Նորարարությունները մարդուն ուղեկցում են նրա ամբողջ կյանքի ընթացքում և հաճախակի դնում են դժվարին կացության մեջ: Սակայն առանց դրանց իրագործման միանգամայն անհնարին կլիներ

Krtutyun / Կրթություն

Krtutyan sociologiayi himnaxndirner@ . / Կրթության սոցիոլոգիայի հիմնախնդիրները : Նյութը 27 էջ է : Գինը 5000 դրամ Բովանդակություն Ներածություն ՀՀ կրթական համակարգի կառուցվածքը Նախադպրոցական կրթությունը ՀՀ-ում Մասնագիտական կրթական ծրագրերը ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն ՀՀ կրթության համակարգը պետական կրթական չափորոշիչների, կրթության հաջորդականությունն ապահովող տարբեր մակարդակի և ուղղվածության կրթական ծրագրերի, ուսումնական հաստատությունների և կրթության կառավարման մարմինների փոխկապակցված