Kerparvesti parapmunqneri bovandakutyun@ . / Կերպարվեստի պարապմունքների բովանդակությունը : Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Կերպարվեստի պարապմունքների բովանդակությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Նկարչության ու ապլիկացիայի զանազան առաջադ‎րանքների միջոցով զարգանում է երեխայի ձեռքի և ուղեղի հետ համատեղ աշխատանքի կարողությունը: Բանաստեղծություններ սովորեցնելու միջոցով մշակվում է երեխայի կամային հիշողությունն ու զարգանում է խոսքային ապարատը: