Գյուղատնտեսություն

Gyuxatntesakan mshakabuyseri ev bzamamya tnkarkneri amboxjakan korsti kam vnasi apahovagrutyuny ev zargacman herankarnery HH-um / Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ամբողջական կորստի կամ վնասի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ամբողջական կորստի կամ վնասի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում : Նյութը 33 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1.ՀՀ գյուղատնտեսական ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը Գլուխ 2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ու բազմամյատնկարկների ամբողջական վնասի ապահովագրության նկարագիրն ու անհրաժեշտությունը Գլուխ 3.Գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում Եզրակացություն և առաջարկութնուն Օգտագործված գրականության

Կուրսային : HH snndi volorti finansavorman axbyurner@ / ՀՀ սննդի ոլորտի ֆինանսավորման աղբյուրները

Կուրսային : HH snndi volorti finansavorman axbyurner@ / ՀՀ սննդի ոլորտի ֆինանսավորման աղբյուրները : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Gyuxatntesakan apahovagrutyan himnaxndirner@ HH-um / Գյուղատնտեսական ապահովագրության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Gyuxatntesakan apahovagrutyan himnaxndirner@ HH-um / Գյուղատնտեսական ապահովագրության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում : Նյութը 17 էջ է : Գինը 2500 դրամ:

Ararati marzi xaxoxagorcutyun@ / Արարատի մարզի խաղողագործություն

Ararati marzi xaxoxagorcutyun@ / Արարատի մարզի խաղողագործություն : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1. Խաղողագործական մասնագիտացման ագրոմիջոցառումները Արարատում 2. Խաղողագործության տեղաբաշխումն ու մասնագիտացումը Արարատում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Haci u hacabulkexeni manracax arevtur / Հացի ու հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտուր

Haci u hacabulkexeni manracax arevtur / Հացի ու հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտուր : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն Հացի և հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտրական ցանցի կառուցվածքը Հացի և հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտրի ցանցի տեղաբաշխումը Հացի և հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտրի զարգացման հեռանկարները քաղաքում կամ վարչական շրջանում Եզրակացություն Գրականության ցանկ

Panir / Պանիր

Panir / Պանիր : Նյութը 56 էջ է : Գինը 10 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Ամփոփ տեղեկատվություն «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ կաթնամթերքի ձեռնարկության մասին Գլուխ 1. Չանախ» պանրի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը և դրա փուլերին ներկայացվող պահանջները Գլուխ 2. «Չանախ» պանրի անվտանգության հիգիենիկ ցուցանիշները և դրանց որոշման մեթոդները: Գլուխ 3. Փորձարկման մեթոդները, փորձարկումների չափագիտական ապահովումը և

Mec Britaniayi gyuxatntesutyan zargacman arandznahatkutyunner@ / Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները

Mec Britaniayi gyuxatntesutyan zargacman arandznahatkutyunner@ / Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները: Նյութը 28 էջ է : Գինը 4500 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը 2. Անասնապահության դերը Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսության մեջ 3. Բուսաբուծությունը որպես Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսության գլխավոր ճյուղ 4. ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ Մեծ Բրիտանիայի տեսակարար կշիռը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Մեծ

Gyuxakan bnakavayri usumnasirutyan tntesakan himnavorum@ / Գյուղական բնակավայր ուսումնասիրության տնտեսական հիմնավորումը

Gyuxakan bnakavayri usumnasirutyan tntesakan himnavorum@ / Գյուղական բնակավայր ուսումնասիրության տնտեսական հիմնավորումը : Նյութը ` Որոշենք գյուղական բնակավայրի ուսումնասիրության էֆֆեկտիվությունը: Օրինակ. Ճանապարհի III տեխնիկական կատեգորիայի հատվածում 1984 թվականին կառուցվել է համապատասխան կետ: Արդյունքում ճանապարհի երկարությունն ավելացել է 80 մ-ով: 1985 թվականին մեքենաների շաժման N1 տարեկան ինտենսիվությունը կազմում է 1890 մեք/օրեկան, շարժման ինտենսիվության տարեկան աճը կազմել է

AMN gyuxatntesutyun / Ա Մ Ն գյուղատնտեսություն:

AMN gyuxatntesutyun / Ա Մ Ն գյուղատնտեսություն: Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1.ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսությունը որպես տնտեսության սեկտոր 2. ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսական քաղաքականությունը 3.ԱՄՆ-ի և Հայսատանի գյուղատնտեսության համեմատական բնութագիր Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Syuniqi marzi Zoravan gyuxakan hamaynqi ptxabucutyan masnagitacumn u zargacum@ / Սյունիքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի պտղաբուծության մասնագիտացումն ու զարգացումը

Syuniqi marzi Zoravan gyuxakan hamaynqi ptxabucutyan masnagitacumn u zargacum@ / Սյունիքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի պտղաբուծության մասնագիտացումն ու զարգացումը: Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն 1. Ճյուղի տնտեսական նշանակությունը մարզում 2. Տարածաշրջանի հողային ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը 3. Տվյալ ճյուղի ներճյուղային կառուցվածքի տեղաշարժերը և արտադրական ուղղությունները 4. Տվյալ ճյուղի մասնագիտացման հեռանկարները 5.

Feodalakan gyuxacineri tiper@ Iranum / Ֆեոդալական գյուղացիների տիպերը Իրանում

Feodalakan gyuxacineri tiper@ Iranum / Ֆեոդալական գյուղացիների տիպերը Իրանում: Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն Ֆեոդալական գյուղացիների տիպերը Իրանում Եզրակցություն Գրականության ցանկ Միջնադարյան Իրանում գյուղացիների ֆեոդալական կախվածության հարցը պատմագրության մեջ ուսումնասիրվել է միայն ընդհանուր գծերով: Այս հարցի ուսումնասիրմանը անդրադարձել են ոչ միայն մարկսիզմի դասականները ` Կ.Մարկսը, Ֆ. Էնգելսը, Վ. Լենինը,

Italiayi gyuxatntesutyun@ / Իտալիայի գյուղատնտեսությունը

Italiayi gyuxatntesutyun@ / Իտալիայի գյուղատնտեսությունը : Նյութը 32 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1.Իտալիայի գյուղատնտեսության դերը գյուղատնտեսության զարգացման մեջ, զարգացող երկրներում` Հայաստանի համեմատությունը 2.Գյուղատնտեսության զբաղվածների թվաքանակը , տեսակարար կշիռը 3.Ագրարային քաղաքականությունը, խնդիրները 4.Խոչընդոտները Հայաստանի հետ համեմատությամբ 5.Իտալիայի և Հայաստանի գյուղատնտեսության համեմատական վերլուծությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Gyuxatntesutyun / Գյուղատնտեսություն

Haci shuka. / Հացի շուկա : Նյութը 35 էջ , Գինը 5000 դրամ :

Gyuxatntesutyun / Գյուղատնտեսություն

Hacahatiki artadrutyun@ HH-um . / Հացահատիկի արտադրությունը ՀՀ -ում : Նյութը 39 էջ է , Գինը 10 000 դրամ :

Gyuxatntesutyun / Գյուղատնտեսություն

Gyuxatntesutyan, gyuxaciakan tntesutyunneri karavarman hamakarg@ ./ Գյուղատնտեսություն, Գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման համակարգը : Նյութը 77 էջ է , Գինը 20 000 դրամ :