Գիտություն

Rusastani hasarakakan-qaxaqakan mitq@ 17-rd dari 2-rd kesin / Ռուսաստանի հասարակական-քաղաքական միտքը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին

Rusastani hasarakakan-qaxaqakan mitq@ 17-rd dari 2-rd kesin / Ռուսաստանի  հասարակական-քաղաքական  միտքը  17-րդ  դարի  երկրորդ  կեսին: Նյութը 43 էջ է: Գինը 10 000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Ռուսաստանի աշխատավոր ժողովրդի հասարակական-քաղաքական միտքը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին 1.1. Գյուղացիական աշխատանքը ժողովրդական ստեղծագործությունում 1.2. Կրոնը և եկեղեցին ժողովրդական ստեղծագործությունում 1.3. Դատարանի թեման ժողովրդական ստեղծագործությունում 1.4. Առևտուրը և

Mtacelakerp , Banakanutyun , Gitrakcutyun / Մտածելակերպ , Բանականություն , Գիտակցություն

Mtacelakerp , Banakanutyun , Gitrakcutyun / Մտածելակերպ , Բանականություն , Գիտակցություն : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Մտածելակերպ 2. Բանականություն 3. Գիտակցություն Եզրակացություն Գրականության ցանկ Մարդուն տրված է մի հրաշալի պարգև, որը կոչվում է բանականություն. այն թռչում է ինչպես հեռավոր անցյալ, այնպես էլ մթին ապագա, այնտեղ ձևավորվում է

Gitutyun / Գիտություն

Giteliqi zargacman tramabanakan verlucutyun@ . / Գիտելիքի զարգացման տրամաբանական վերլուծությունը : Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ : Ցանկացած մարդ իր էությամբ հետաքրքրասեր է և առավել հետաքրքրասիրություն է ցուցաբերում նոր գիտելիքներ ստանալու հարցում: Իր պատմության հազարամյաների ընթացքում մարդկությունը ֆիքսել է բազմաթիվ ֆակտեր, բացահայտել է բազմաթիվ բնության օրենքներ և հատկանիշներ: Գիտական ճանաչողությունը կամ գնոսեոլոգիան

Gitutyun / Գիտություն

Stamatologian vorpes gitutyun . / Ստոմոտոլոգիան որպես գիտություն : Նյութը ` Ստոմատոլոգիան (stoma – բերանի խոռոչ, logos – գիտություն) – գիտություն է, որը ուսումնասիրում է դիմածնոտային համակարգի օրգանների և հյուսվածքների հիվանդությունների պատճառագիտությունը, ախտածնությունը, կլինիկան, ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման հարցերը: Ստոմատոլգան իր հերթին բաժանվում է հետևյալ բաժինների՝ թերապևտիկ, օրթոպեդիկ և վիրաբուժական: Թերապևտիկ ստոմատոլոգիան զբաղվում է ատամների

Gitutyun / Գիտություն

Tntesagitutyan tesutyun@ vorpes gitutyun ev dra zargacman puler@ . / Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտության և դրա զարգացման փուլերը : Նյութը 27 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Տնտեսագիտական մտածելակերպ 2. Տնտեսագիտության ձևավորումը և զարգացումը 3. Տնտեսագիտության տեսության ժամանակակից ուղղությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ներածություն Տնտեսագիտությունը միշտ էլ հանդիսացել է այն գիտությունը, որի

Gitutyun / Գիտություն

Gitutyan der@ artadrakan ujeri zargacman gorcum ./ Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : 1. Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում 2. Գիտելիքների և գիտության փոխհարաբերությունները 3. Ճանաչողական պրոցես գիտության կարգավորման օրինաչափությունները, փուլերը Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում XX դ առաջին կեսը շատ երկրներր համար

Gitutyun / Գիտություն

Sahmanadrakan iravunqi gitutyun@ . / Սահմանադրական իրավունքի գիտությունը : Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Սահմանադրական իրավունքի գիտության հասկացությունը և առարկան: ՀՀ սահմանադրական իրավունքի գիտության համակարգը: ՀՀ սահմանադրական իրավունքի գիտության աղբյուրները 2. Սահմանադրական իրավունքի գիտության հետազոտման մեթոդաբանական բազան: Սահմանադրական իրավունքի գիտության հիմնական խնդիրները: Սահմանադրական իրավունքի գիտության տեղը իրավաբանական գիտությունների

Gitutyun / Գիտություն

Hogebanakan gitutyan masin @ndhanur patkeracum . / Հոգեբանական գիտության մասին ընդհանուր պատկերացումներ : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : «Հոգեբանություն» տերմինն ունի հին հունական ծագում, բաղկացած է երկու բառերից. ψυχή (պսյուխե)-հոգի, λόγος (լոգոս)-միտք, գիտություն կամ ուսումնասիրություն: «Հոգեբանություն» տերմինը առաջարկվել է Հին Հունաստանում, իսկ Եվրոպայում ընդունվել է XVI դարում: Այն մասին կարծիքները, թե

Gitutyun / Գիտություն

Gitutyun ev texnika . / Գիտություն և տեխնիկա Նյութը 70 էջ է : Գինը 25 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Գիտատեխնիկական առաջընթացը և դրա դերը ժամանակակից 1.1 Գիտության և տեխնիկայի կազմակերպումը և կառավարումը 1.2 Գիտատեխնիկական առաջընթացի էությունը և դրա բնութագիրը 1.3 Գիտական նորույթների իրականացումը որպես արտադրության գիտական ապահովման կարևորագույն նախապայման Գլուխ 2. Նորամուծական

Gitutyun / Գիտություն

Gitatexnikakan araj@ntac . / Գիտատեխնիկական առաջընթաց : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ: Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Գիտատեխնիկական առաջընթացի հասկացությունը ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ ԿԱՊԻ ՃՅՈՒՂՈՒՄ Գիտատեխնիկական առաջընթացի ֆինանսավորումը «Արտաշատի Պտուղ – բանջար» ՍՊԸ-ի օրինակով Եզրակացություններ և առաջարկություններ Հասարակության զարգացման բոլոր փուլերում միշտ էլ մեծ ուշադրություն է դարձվել վերարտադրության արդյունավետության բարձրացման վրա, որը մեծ չափերով կախված է