Արվեստ

EPH patmutyan tangarani verabacum@ ev nor cucadrutyunner@ / ԵՊՀ պատմության թանգարանի վերաբացումը և նոր ցուցադրությունները

EPH patmutyan tangarani verabacum@ ev nor cucadrutyunner@ / ԵՊՀ պատմության թանգարանի վերաբացումը և նոր ցուցադրությունները Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. ԵՊՀ պատմության թանգարանի վերաբացում Գլուխ 2. ԵՊՀ պատմության թանգարանի նոր ցուցադրությունները Վերջաբան Գրականության ցանկ

Kinodaseri anckacum@ patmutyan daserin / Կինոդասերի անցկացումը պատմության դասերին

Kinodaseri anckacum@ patmutyan daserin / Կինոդասերի անցկացումը պատմության դասերին: Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Պլան Ներածություն Գլուխ 1-ին Կինոդասերի անցկացումը պատմության առարկայից Գլուխ 2-րդ Կինոդասերի անցկացման առանձնահատկությունները պատմության դասերին Եզրակացություն Գրականության ցանկ Անցկացումը երկարատև գործընթաց է: Այն գոյանում է առանձին դասերից: “Դաս” հասկացությունը ունի աշխատանքային առաջադրանքիիմաստ Ուրեմն, դպրոցական դասը դիտվում է

Johann Sebastian Bach(Germaneren)

Johann Sebastian Bach(Germaneren) Նյութը 18 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ich habe mich für den Komponisten Johann Sebastian Bach entschieden, da er einer von den bedeutesten Kommponisten der Welt ist, und seine Kompositionnen besonders schön sind. Im Rahmen dieser Arbeit versuchen wir das Leben und Werk von Bach zu untersuchen und vorzustellen.

Arvest / Արվեստ

Arvest@ . / Արվեստը : Նյութը 35 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Պատկանյանի Նորնախիջևանյան պատմվածքներն ունեն իրենց գեղարվեստական առանձնահատկությունները, որոնք պայմանավորված են մի շարք գործոններով: Պատկանյանը իր պատմվածքներում կիրառում է գեղարվեստական մի շարք միջոցներ, որոնք էլ և կազմում են արվեստը: Ընդհանրապես յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ կարևորվում է նախ և առաջ թեմատիկան, բովանդակությունը, թե տվյալ

Arvest / Արվեստ

Hambardzman teman haykakan arvestum . / Համբարձման թեման հայկական արվեստում: Նյութը ` 4-րդ դարից հետո մինչև 8-րդ դարը մեր մշակույթի նշանակալից զարգացման շրջաններից մեկն է: Այդ դարում հայ հին ճարտարապետությունը հասնում է աննախընթաց բարձրության՝ հրաշակերտելով արվեստի այնպիսի համաշխարհային գլուխգործոց, ինչպիսին է Զվարթնոցը: Թորամանյանը միայն Շիրակի և Այրարատի մի քանի շրջաններում հաշվում է 8-րդ դարից մնացած

Arvest / Արվեստ

Haxordakcum@ ev carayutyan matucum@ vorpes arvest . / Հաղորդակցումը և ծառայության մատուցումը որպես արվեստ : Նյութը 22 էջ է : Գինը 4000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Հաղորդացկման գործընթացը: Միջանձնային հաղորդակցում 2. Սպառողների հոգեբանական առանձնահակտություները 3. Ծառայությունների մատուցումը` որպես արվեստ Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Յու¬րա¬քանչ¬յուր ան¬հատ այս կամ այն ձ¬ևով շփվում է այլ

Arvest / Արվեստ

Lselu arvest@ . / Լսելու արվեստը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մեզանից յուրաքանչյուրին հաճելի է խոսել ոչ այն մարդու հետ, որը խոսել գիտի, այլ այն մարդու հետ, որ կարողանում է մեզ լսել : Հետազոտությունները ցույց են տալիս որ մարդկանց ոչ ավելի քան 10 տոկոսն է կարողանում լսել իր խոսակցին: Յուրաքանչյուր

Arvest / Արվեստ

Gayane Xachatryani arvestin bnorosh arandznahatkutyunner@ . / Գայանե Խաչատրյանի արվեստի բնորոշ առանձնահատկությունները : Նյութը 27 էջ է : Գինը 4000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն ԳԼՈՒԽ առաջին Գայանե Խաչատրյանի կյանքն ու գործունեությունը ԳԼՈՒԽ երկրորդ Գայանե Խաչատրյանի արվեստի բնորոշ առանձնահատկությունները Եզրակացություն Գրականության ցանկ ՀՀ Մշակույթի նախարարության հանձնարարությամբ, 8-րդ անգամ ՆՓԱԿ-ը (Նորարար փորձառական արվեստի կենտրոն) այս տարի եւս

Arvest / Արվեստ

Arvesti cagum@ ev zargacum@, naxnadaryan arvest, kurqer ev havataliqner . / Արվեստի ծագումը և զարգացումը, նախնադարյան արվեստ, կուռքեր և հավատալիքներ : Նյութը 18 էջ է : Գինը 3500 դրամ : Արվեստի ծագումը և զարգացումը, նախնադարյան արվեստ, կուռքեր և հավատալիքներ Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը կազմում են մի բարդ ու տարաբնույթ համակարգ, որը հայ

Arvest / Արվեստ

Nikola Bualoyi Qertoxakan arvest traktat@ ./ Նիկոլա Բուալոյի «Քերթողական արվեստ» տրակտատը : . Նյութը 22 էջ է : Գինը 3500 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Նիկոլա Բուալոն ու նրա ապրած ժամանակաշրջանը 2. «Քերթողական արվեստ» չափածո տրակտատը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Կլասիցիզմն իր ամբողջական դրսևորումը գտավ 17-րդ դարի միապետական Ֆրանսիայում: Կլասիցիզմի պեզիայի և պոետիկայի հիմնադիրը Ֆ. Մալերբն

Arvest / Արվեստ

Grigor Xanjyan . / Գրիգոր Խանջյան : Նյութը 8 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Գրիգոր Խանջյան (1926-2000), անվանի հայ նկարիչ, Սուրբ Էջմիածնի Մայր Աթոռի ճարտարապետական հանձնախմբի և Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ: Ուսանել է Փանոս Թերլեմեզյանի դպրոցում, այնուհետև` Երևանի գեղարվեստական ինստիտուտում: 1951թ. մտել է ստեղծագործական ասպարեզ: 1967թ. արժանացել է Հայաստանի, իսկ 1983թ.` Խորհրդային Միության

Arvest / Արվեստ

Vokal kamerayin arvest@ 19-rd darum . / Վոկալ կամերային արվեստը 19-րդ դարում : Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն Վոկալ կամերային արվեստը 19-րդ դարում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ընդհանրապես ոչ մի կամերային վոկալի տեսակ մտածողության վերացական եղանակ չէ, համակարգ կամ ձև, որը մեխանիկորեն մուտք է գործում կամերային վոկալի ստեղծագործություն և ուղղություն

Arvest / Արվեստ

Arvest ev qaxaqakrtutyun@. / Արվեստը և քաղաքակրթությունը : Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Համաշխարհային փիլիսոփայության մտքի պատմության զարգացման ներկա փուլում արվեստի, որպես հասարակական յուրահատուկ երևույթի և փիլիսոփայության տրամաբանական կատեգորիալ համակարգի կենսունակ հասկացության վերաբերյալ գիտական մեծ թռիչք է նկատվում: Դա բացատրվում է ճշմարիտ այն միտումներով, որ փորձ է արվում արվեստը ներկայացնել որպես

Arvest / Արվեստ

Qochari . / Քոչարի : Նյութը ` Քոչարի Դժվար է ասել, թե քանի տարեկան է պարը: Նրա կենսագրությունը գրվում է անհիշելի ժամանակներից ու կշարունակվի գրվել, քանի դեռ մարդկանց հոգում չի մարել գեղեցիկը ներկայացնելու ու պարի շարժումներով ապրելու ցանկությունը: Պարը երաշտության արձագանքն է, մելոդիկ եվ ռիթմիկ հնչյուն, որը դառնում է մարդկային մարմնի մելոդիկ եվ ռիթմիկ շարժում,

Arvest / Արվեստ

Pari tesakner@ . / Պարի տեսակները : Նյութը 17 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Պարարվեստի առանձնահատկությունները 1.1. Պարի արվետում կերպարայնության առանձնահատկությունները և դրանց բնույթը 1.2. Արտահայտման և պարկերման հարաբերակցությունը պարային կերպարներում Գլուխ 2. Ժամանակակից պարի տեսակները Սպորտային պարեր Եվրոպական պարեր Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Պարարվեստի էսթետիկական հարցերը մասնագիտական գրականության մեջ