Carayutyunneri volorti himnakan chyuxeri vichakagrutyun / Ծառայությունների ոլորտի հիմնական ճյուղերի վիճակագրություն

Carayutyunneri volorti himnakan chyuxeri vichakagrutyun / Ծառայությունների ոլորտի հիմնական ճյուղերի վիճակագրություն :

Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ծառայությունների ոլորտի վիճակագրության էությունը և հիմնական ճյուղերի դասակարգումը
2. Ծառայությունների շուկայի ցուցանիշների համակարգը և դինամիկան
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Ծառայությունները դրանք տնտեսական գործունեություն են, տնային տնտեսությունների, հասարակության անդամների անձնական պահանջմունքների անմիջական բավարարում, ձեռնարկությունների տարբեր ձևերի, միությունների, կազմակերպությունների պահանջմունքների բավարարում՝ չմարմնավորելով նյութաիրային ձև:

Leave a Reply