Byurexayin nyuter / Բյուրեղային նյութեր

Byurexayin nyuter / Բյուրեղային նյութեր :
Նյութը 17 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Պլան

Ներածություն
1. Բյուրեղագիտության տարրերը
2. Բյուրեղային նյութերի կառուցվածքը
3. Բյուրեղների արատները
4. Հեղուկ բյուրեղներ
5. Պոլիմորֆիզմ և պոլիմորֆ նյութեր
6. Համաձուլվածքները որպես բյուրեղային նյութեր
7. Բյուրեղային նյութերի հիմնական տարբերիչ հատկությունները
8. Մոտակա և հեռավոր կարգ
9. Իզոտրոպ և անիզոտրոպ նյութեր
10. Հասկացություն ամորֆ նյութերի մասին
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply