Busakan patrastukner / Բուսական պատրաստուկներ

Busakan patrastukner / Բուսական պատրաստուկներ :
Նյութը 25 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Քաջ հայտնի է, որ առանց բույսերի պաշտպանության` հիվանդություններից և վնասատուներից, հնարավոր չէ ստանալ բարձրակարգ և լիակատար բերք:
Ըստ տեսության, յուրաքանչյուր չորրորդ մարդ, որ աշխատում է գյուղատնտեսության բնագավառում, գործ ունի վնասատուների հետ: Տարեկան հիվանդությունների և վնասատուների` հատապտուղներին և պտուղներին հասցված վնասը կարող է լինել այնքան մեծ, որ այգեգործները ստեղծեցին ասացվածք. «Այգու բերքից մեզ հասնում է միայն այն, ինչ մեզ թողել են վնասատուները»:

Leave a Reply