Bnagitutyun / Բնագիտություն

Bnagitutyun@ @st Anania Shirakacu. / Բնագիտությունը ըստ Անանիա Շիրակացու :
Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ:

Անանիա Շիրակացին միջնադարյան հայ մատենագրության ականավոր դեմքերից է Ակադեմիկոս Մ. Աբելյանը Շիրակացուն համարել է բնական գիտությունների հիմնադիրը հայ իրականության մեջ «Ինչքան էլ Անանիայից առաջ եղել է հայերի մեջ տոմարի ծանոթություն,-գրել է նա, – բայց և այնպես մեր այս «համարողն» իր բազմաթիվ գըրվածքներով ռահվիբա է հանդիսացել տոմարագիտության, տիեզերագիտական և օթերևութաբանական գիտելիքների համար»:

Leave a Reply