Bayesi teorem / Բայեսի թեորեմը

Bayesi teorem / Բայեսի թեորեմը :

Նյութը 30 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Պայմանական հավանականության սահմանումը: Լրիվ հավանականության բանաձևը: Բայեսի թեորեմը

Դիցուք Ω -ն n հավասարահնարավոր տարրական ելքերի բազմություն է: A,
B և AB պատահույթներին նպաստավոր են համապատասանաբար k (1 ≤ k ≤ n), m (1 ≤ m ≤ n) և s (1 ≤ s ≤ min(k,m)) տարրական ելքեր: Պահանջվում է գտնել A պատահույթի հավանականությունը, եթե հայտնի է, որ իրականացել է B պատահույթը: Նշանակենք այդ հավանականությունը P(A | B ) -ով:

Leave a Reply