Bankeri koxmic varkeri tramadrman yntacakargy / Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը

Kursayin ashxatanq / Կուրսային աշխատանք

Bankeri koxmic varkeri tramadrman yntacakargy / Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը :

Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

 

Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՎԱՐԿԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
2. ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՅՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
3. ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ