Կուրսային : Bagratunyac Hayastani artaqin qaxaqakanutyuny / Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը

Կուրսային : Bagratunyac Hayastani artaqin qaxaqakanutyuny / Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը :
Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Գագիկ Ա-ի օրոք
Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը անկման շրջանում
Հավելված
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply