Կուրսային : Avag dprocakani masnagitakan @ntrutyan pahanjner@ / Ավագ դպրոցականի մասնագիտական ընտրության պահանջները

Հատված կուրսայինից –

Կուրսային : Avag dprocakani masnagitakan @ntrutyan pahanjner@ / Ավագ դպրոցականի մասնագիտական ընտրության պահանջները :

Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Պրոֆկողմնորոշման աշխատանքի ընդհանրացված մոդելը և պրոֆեսիաների դասակարգումը
2. Պրոֆեսիոնալ կողմնորոշում ըստ գործունեության բնագավառի
3. Անձի գործոնը և պրոֆեսիայի ընտրությունը
4. Հետաքրքրությունները և պրոֆեսիայի ընտրությունը
5. Ընտանիքի գործոնը և պրոֆեսիոնալ կողմնորոշումը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply