Դիպլոմային : Ashxatanqayin resursneri zbaxvacutyan himnaxndirner@ HH-um / Աշխատանքային ռեսուրսների զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:

Դիպլոմային : Ashxatanqayin resursneri zbaxvacutyan himnaxndirner@ HH-um / Աշխատանքային ռեսուրսների զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
Նյութը 72 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Զբաղվածությունը և աշխատանքային ռեսուրսները
1.1 Զբաղվածության սոցիալ-տնտեսական էությունը
1.2 Աշխատանքային ռեսուրսներ և աշխատանքային պոտենցիալ
Գլուխ 2. Իրավիճակը ՀՀ աշխատանքի շուկայում
2.1 Աշխատանքի շուկայի գործելու մեխանիզմը
2.2 Գործազրկության կառուցվածքն ու դինամիկան
Գլուխ 3. Զբաղվածության կարգավորման պետական միջոցառումների անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելվածներ

Leave a Reply