Arvest / Արվեստ

Arvesti cagum@ ev zargacum@, naxnadaryan arvest, kurqer ev havataliqner . / Արվեստի ծագումը և զարգացումը, նախնադարյան արվեստ, կուռքեր և հավատալիքներ :
Նյութը 18 էջ է : Գինը 3500 դրամ :

Արվեստի ծագումը և զարգացումը, նախնադարյան արվեստ, կուռքեր և հավատալիքներ

Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը կազմում են մի բարդ ու տարաբնույթ համակարգ, որը հայ էթնոսի ձեւավորման եւ պատմական զարգացման տարբեր փուլերի արգասիք է: Այն կազմված է հնդեվրոպական վաղ ցեղակցական ընդհանրությունից սերող նախնական հավատալիքներից, կրոնաառասպելաբանական պատկերացումներից, ծիսապաշտամունքային ըմբռնումներից ու արարողություններից, հետագայում հայ էթնոսի մեջ համաձուլված արյունակից եւ օտար ցեղերի ու ցեղախմբերի, ինչպես նաեւ պատմական ժամանակաշրջանում հայ ազգի հետ քաղաքական ու մշակութային սերտ շփումներ ունեցող քաղաքակրթությունների կրոնապաշտամունքային համակարգերի թողած ազդեցություններից:
Նախնադարյան արվեստի պատմությունը պատմաբանները բաժանում են հինգ ժամանակաշրջանի.
1. Էգեյական կամ կրետե-միկենյան դարաշրջան (Ք.ա. III-II հազարամյակ)
2. Հոմերոսյան կամ նախապոլիսային շրջան (Ք.ա 11-9-րդ դդ)
3. Արիացիկ դարաշրջան (Ք.ա 8-6-րդ դդ)
4. Դասական շրջան (Ք.ա 5-4-րդ դդ)
5. Հելլենիստական կամ հունամակեդոնական դարաշրջան(Ք.ա 4-1-րդ դդ)
Էգեյական կամ կրետե-միկենյան դարաշրջանում հասարակությունը զարգացել է երկու կենտրոնով` միկենյան և կրետեական: Այս դարաշրջանի մասին մեզ հասած տեղեկությունները շատ աղքատիկ են:

Leave a Reply