Arvest / Արվեստ

Nikola Bualoyi Qertoxakan arvest traktat@ ./ Նիկոլա Բուալոյի «Քերթողական արվեստ» տրակտատը : .
Նյութը 22 էջ է : Գինը 3500 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Նիկոլա Բուալոն ու նրա ապրած ժամանակաշրջանը
2. «Քերթողական արվեստ» չափածո տրակտատը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Կլասիցիզմն իր ամբողջական դրսևորումը գտավ 17-րդ դարի միապետական
Ֆրանսիայում: Կլասիցիզմի պեզիայի և պոետիկայի հիմնադիրը Ֆ. Մալերբն էր: Լեզվի և բանաստեղծության նրա ռեֆորմը հաստատեց ֆրանսիական ակադեմիան

Leave a Reply