Arvest / Արվեստ

Vokal kamerayin arvest@ 19-rd darum . / Վոկալ կամերային արվեստը 19-րդ դարում :
Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ՊԼԱՆ

Ներածություն

Վոկալ կամերային արվեստը 19-րդ դարում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Ընդհանրապես ոչ մի կամերային վոկալի տեսակ մտածողության վերացական եղանակ չէ, համակարգ կամ ձև, որը մեխանիկորեն մուտք է գործում կամերային վոկալի ստեղծագործություն և ուղղություն տալիս նրան: Յուրաքանչյուր կամերային վոկալի տեսակ ձևավորվում է կոնկրետ պատմական հանգամանքներում, այսինքն` կամերային վոկալի տեսակի առաջացումն ու ձևավորումն ունի հասարակական ու պատմա-կամերային վոկալի հիմք, պատվանդան, որն ինքնաբերաբար ենթադրում և «թելադրում» է իրականությունը գեղարվեստորեն արտացոլելու և իմաստավորելու միայն իրեն բնորոշ մի շարք առանձնահատկություններ: Յուրաքանչյուր դարաշրջան, յուրաքանչյուր ուղղություն առաջադրում է կյանքի և դրա հետ հյուսված մնացյալի սեփական ըմբռնումն ու ընկալումը, որոնք էլ և ունեն իրենց միայն հատուկ մեկնաբանման և եզրափակման սեփական ելակետները` գեղագիտական բազմահնչողությամբ:

Leave a Reply