Arvest / Արվեստ

Arvest ev qaxaqakrtutyun@. / Արվեստը և քաղաքակրթությունը :
Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Համաշխարհային փիլիսոփայության մտքի պատմության զարգացման ներկա փուլում արվեստի, որպես հասարակական յուրահատուկ երևույթի և փիլիսոփայության տրամաբանական կատեգորիալ համակարգի կենսունակ հասկացության վերաբերյալ գիտական մեծ թռիչք է նկատվում: Դա բացատրվում է ճշմարիտ այն միտումներով, որ փորձ է արվում արվեստը ներկայացնել որպես մարդու գոյության ու կենսագործունեության նոր ոլորտ՝ սոցիալական միջավայր, ի տարբերություն բնական միջավայրի:
Թե՛ արվեստի, թե՛ քաղաքակրթության ստեղծողը, կրողն ու արժեքավորողը մարդն է: Հետևաբար, արտադրության նվաճումները, տեխնիկան, հոգևոր հարստությունը մշակութային բովանդակություն ու որժեք ունեն միայն մարդկային հարաբերությունների շրջանակներում և միայն այն ժամանակ, երբ դրանք նպաստում, են հասարակության առաջադիմությանն ու անհատի բազմակողմանի զարգացմանը: Մարդն է արվեստի ողջ բազմազանության ստեղծոն ու կրողը, դրանով իսկ՝ նրա ամենաբարձր արտահայտությունը: Լինել արվեստի կրող՝ նշանակում է ստեղծել բարձրագույն արժեքներ, պահպանել ու բազմապատկել դրանք, այդ արժեքները ի սպաս դնել մարդկությանը, պայքարել անհատի ու ազատության համար, ապրել բովանդակալից կյանքով:

Leave a Reply