Arvest / Արվեստ

Pari tesakner@ . / Պարի տեսակները :
Նյութը 17 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Պարարվեստի առանձնահատկությունները
1.1. Պարի արվետում կերպարայնության առանձնահատկությունները և դրանց բնույթը
1.2. Արտահայտման և պարկերման հարաբերակցությունը պարային կերպարներում

Գլուխ 2. Ժամանակակից պարի տեսակները
Սպորտային պարեր
Եվրոպական պարեր

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Պարարվեստի էսթետիկական հարցերը մասնագիտական գրականության մեջ բավականին քիչ ուսումնասիրված ոլորտ է: Դա պայմանավորվածէ այն հանգամանքով, որ սովորության համաձայն ընդունված է պարարվեստը համարել նեղ, խիստ մասնագիտական և առանձնահատուկ: Ժամանակակից պարերի ուսումնասիրությունը և նրանց առանձնահատկությունների բնութագրումը բավականին մեծ ուշադրության արժանի խնդիրներ են, որոնց ներկայումս բավականին մեծ ուշադրություն է դարձվում:

Leave a Reply