Artaqin arevtri vichakagrutyan metodabanutyun@ / Արտաքին առևտրի վիճակագրության մեթոդաբանությունը

Artaqin arevtri vichakagrutyan metodabanutyun@ / Արտաքին առևտրի վիճակագրության մեթոդաբանությունը :

Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը որպես ֆինանսական վիճակագրության կարևորագույն բաժին
2. ՀՀ արտաքին առևտրի ցուցանիշների վերլուծությունը
3. ՀՀ-ում արտաքին առևտրի խթանման, ընդլայնման ու զարգացման հիմնախնդիրները
Եզրակացություններ ու առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Երկրի ազատական տնտեսակարգին անցման պայմաններում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները, տնտեսությունում տեղի ունեցող արագ տեղաշարժերը սկզբունքային անհրաժեշտություն են առաջացնում վիճակագրական տեղեկատության սպառողներին ապահովելու առավել ճշգրիտ, արժանահավատ և ժամանակի չափանիշներին համապատասխանող վիճակագրական հրապարակումներով:

Leave a Reply