Arhestakan qar, artadranqner ev apakiner / Արհեստական քար ,արտադրանքներ և ապակիներ

Arhestakan qar, artadranqner ev apakiner / Արհեստական քար ,արտադրանքներ և ապակիներ:
Նյութը 50 էջ է : Գինը 10 000 դրամ :

Պլան

1. Արհեստական քարե արտադրանքների դասակարգումը
2. Ցեմենտյա արտադրանքներ
3. Գիպսային հիմքի վրա
4. Կրային հիմքի վրա
5. Ասբեստյա-ցեմենտային հիմքի վրա
6. Մագնեցիալ կապակցող նյութերիհիմքի վրա
7. Օրգանական ապակի
8. Պերլիդի հիմքի վրա

Leave a Reply