Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyanaberakan ev kencaghayin taponneri karavarum . / Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում:
Նյութը 30 էջ է , Գինը 7000 դրամ :

Leave a Reply