Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberutyan humqayin pasharner@ ./ Արդյունաբերության հումքային պաշարները :
Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Պլան

Ներածություն

Արդյունաբերության հումքային պաշարների սահմանափակության հիմնախնդիրը արտադրության գործընթացի կազմակերպման ժամանակ

Արդյունաբերության հումքային պաշարների կազմակերպման հիմնական եղանակները՝ կախված հիմնական գործոններից

Արդյունաբերության հումքային պաշարների կազմակերպման սահմանները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Արդյունաբերության հումքային պաշարների կազմակերպումն առնչվում է երկու կարեւոր խնդրի լուծման հետ: Նախ՝ անհրաժեշտ է լուծել նրա տեխնիկական կողմը, որով զբաղվում են շատ գիտություններ` ինժեներական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական: Վերջիններիս խնդիրն է տվյալ արտադրության կոնկրետ մեքենաների ընտրությունը եւ համապատասխան տեխնոլոգիաների ներդրումը:
Արդյունաբերության հումքային պաշարների երկրորդ կողմը տնտեսականն է, որով եւ զբաղվում է տնտեսագիտությունը:

Leave a Reply