Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Arevtrayin, bankayin ev ardyunaberakan kapitali drsevorman arandznahatkutyunner@ HH-um . / Առևտրային, բանկային և արդյունաբերական կապիտալի դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ -ում :
Նյութը 23 էջ է : Գինը 3500 դրամ :

Պլան

Ներածություն
1. Արդյունաբերական և առևտրային կապիտալի էությունը ու դրանց դրսևորման ձևերը
2. Բանկային կապիտալի ձևավորման աղբյուրները
3. Կապիտալի հաշվառումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Տնտեսագիտության տեսության մեջ «կապիտալ» տերմինն ունի մի քանի նշանա¬կություն՝
ա) արտադրություն գործոն, որը սովորաբար ներկայացված է մեքենաներով, սարքավորումներով և արտադրական շենքերով (ֆիզիկական կապի¬տալ) կամ դրամական միջոցներով (ֆինանսական կապիտալ): Սակայն այս մոտե¬ցումը կիրառելի է նաև մի շարք այլ ակտիվների նկատմամբ (օրինակ, «մարդկային» կապիտալի նկատմամբ): Կապիտալը սովորաբար օգտագործվում է արտադրության մյուս գործոնների արտադրողականության բարձրացման համար,
բ) տնտեսության մեջ նյութական և դրամական միջոցների կապիտալ ներդրումները, անվանում են նաև կապիտալ ներդրումներ, ինվեստի¬ցիաներ,
գ) ներդրումներից ստացվող ապագա շահույթի արժեքը,
դ) եկամուտ ստանալու համար օգտագործվող դրամական միջոցները կամ սեփականությունը,
ե) կազմակերպության բաժնետոմսերի ընդհանուր արժեքը,
6) բանկային ոլորտում տերմինը նշանակում է երկարաժամկետ պարտք՝ գումարած մասնակիցների բաժնետիրական կապիտալը:

Leave a Reply