Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan vorosh dzernarkutyunneri Erevan qaxaqi sahmanneric durs berman tntesa-ekologiakan nshanakutyun@ . / Արդյունաբերական որոշ ձեռնարկությունների` Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս բերման տնտեսա-էկոլոգիական նշանակությունը :
Նյութը 8 էջ է : Գինը 1500 դրամ :

Եթե տարիներ առաջ պետության հիմնական խնդիրը տնտեսական զարգացում ապահովելն էր, իսկ այդ դեպքում հնարավոր է, որ քիչ ուշադրություն դարձվի շրջակա միջավայրի պահպանությանը, ապա այժմ հասել ենք տնտեսական որոշակի հաջողությունների և հիմա շրջակա միջավայրի պահպանությունը դառնում է առաջնահերթ խնդիր:
Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդի որակը պայմանավորված է հիմնականում ստացիոնար և շարժական (ավտոտրանսպորտ) աղտոտման աղբյուրների արտանետումներով և դրանց տարածման օդերևութաբանական տվյալներով։

Leave a Reply