Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

HH shinanyuteri ardyunaberutyun@ . / ՀՀ շինանյութերի արյունաբերություն :
Նյութը 40 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Նախաբան

ԳԼՈՒԽ 1
Շինանյութերի արդյունաբերության դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման գործում

ԳԼՈՒԽ 2
ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերության հումքային բազան

ԳԼՈՒԽ 3
ՀՀ շինանյութերի արյունաբերության զարգացման և տեղաբաշխման արդի վիճակը

ԳԼՈՒԽ 4
ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերության հումքային բազայի ռացիոնալ օգտագործման և ճյուղի զարգացման ռացիոնալ կազմակերպման հիմնախնդիրները

Վերջաբան

Օգտագորված գրականության ցանկ

Նախաբան
Քարանյութերը երկրագնդի ամենատարածված ռեսուրսներն են և կազմում են երկրի կեղևի 90 տոկոսից ավելին։ Քարը մեր շուրջն այնքան շատ է, որ պարզապես չենք նկատում և չենք գնահատում։ Սակայն քարը հրաշք նյութ է, որի գաղտնիքները գիտությունն օր¬օրի բացահայտում է։
Եթե մինչև վերջին ժամանակներս քարանյութերը հիմնակա¬նում դիտվում էին որպես հումք շինանյութերի արտադրության համար, ապա դրանց ֆիզիկաքիմիական բազմակողմանի ուսում¬նասիրությունները ցույց են տալիս, որ քարը շատ արդյունավետ կոմպլեքսային հումք է ժողովրդական տնտեսության ամենատար¬բեր բնագավառներում օգտագործելու համար։ Քարը, վառելանյու¬թերի, մետաղային ռեսուրսների նման դառնում է նյութական արտադրության կարևոր բազա:
Հատկապես կարևոր տնտեսական նշանակություն ունեն մարմարները, գրանիտները, բազալտներն ու անդիզիտները, կրաքարերը, սիենիտները, տուֆերը, դոլոմիտները, պեմզան:
Յուրաքանչյուր կառույցի ամբողջ արժեքի ավելի քան 50 տոկոսը կազմում է շինանյութերի արժեքը։

Leave a Reply