Ararati marzi xaxoxagorcutyun@ / Արարատի մարզի խաղողագործություն

Ararati marzi xaxoxagorcutyun@ / Արարատի մարզի խաղողագործություն :
Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն
1. Խաղողագործական մասնագիտացման ագրոմիջոցառումները Արարատում
2. Խաղողագործության տեղաբաշխումն ու մասնագիտացումը Արարատում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply