Կուրսային : Arabakan xalifayutyuny 8 rd dari verjin 9rd dari arajin kesin / Արաբական խալիֆայությունը 8-րդ դարի վերջին 9-րդ դարի առաջին կեսին

Կուրսային : Arabakan xalifayutyuny 8 rd dari verjin 9rd dari arajin kesin / Արաբական խալիֆայությունը 8-րդ դարի վերջին 9-րդ դարի առաջին կեսին :
Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Առաջաբան

Գլուխ 1. Ընդհանուր դրությունը խալիֆայությունում 8-րդ դարի վերջին, 9-րդ դարի
առաջին կեսին

Գլուխ 2. Գահակալական պայքարը Ամինի ու Մամունի միջև

Գլուխ 3. Ոչ արաբական տարրի դիրքերի ուժեղացումը խալիֆայությունում ու դրա
հետևանքները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply