Apranqi voraki mrcunakutyun ev marketing / Ապրանքի որակի մրցունակություն և մարքեթինգ

Apranqi voraki mrcunakutyun ev marketing / Ապրանքի որակի մրցունակություն և մարքեթինգ :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Ներածություն

1. Որակի կառավարման էվոլյուցիան և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից

2. Ապրանքի որակի կառավարման համակարգը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատեգորիաները

3. Ապրանքի որակին ներկայացվող ստանդարտները ժամանակակից մարկետինգում և մարկետինգային ցուցումները

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply